Økt innvandrerskepsis etter flyktningstrøm

En ny SSB-undersøkelse viser økt innvandrerskepsis, særlig blant lavutdannede, som følge av det store antallet flyktninger og asylsøkere som kom til Norge i fjor. Illustrasjonsbildet fra tidligere i vinter viser asylsøkere med barn som krysser Storskog-grensen og inn til Norge.
Foto: Thomas Nilsen
Nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandrere og asylsøkere det siste året. Nå mener hver tredje nordmann at det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å komme til landet.
0Shares

32 prosent av befolkningen mener at innvandrere flest gjør Norge mindre trygt, ifølge tall fra SSB, noe som er en økning på seks prosentpoeng fra i fjor, melder NRK.

Flertallet av befolkningen er imidlertid fortsatt uenige i påstanden, og mener muligheten for å komme til landet som asylsøker eller flyktning bør være som i dag.

Lavutdannede mest kritiske
Antallet mennesker som søkte asyl i Norge økte dramatisk i fjor, fra 11.500 i 2014 til 31.145. De fleste kom fra borgerkrigsherjede Syria, men også afghanere, irakere og eritreere søkte om asyl.

SSB-undersøkelsen ble utført i sommer, og er den første målingen etter den store tilstrømmingen. Tallene viser at det er særlig lavt utdannede menn som har liten kontakt med innvandrere, som er kritiske. Kvinner med høy utdanning og mye kontakt med innvandrere er mer positive, ifølge rapporten.

Nordmenn flest mener fortsatt at innvandrere beriker kulturlivet og bidrar i arbeidslivet, men andelen er fallende, viser SSB-tallene.

– En moderat utvikling
Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, mener på sin side at det er snakk om en moderat utvikling som man bør være veldig varsom med å overdrive betydningen av. 

Foto: Arkiv.
Foto : Youtube screenshot

– I realiteten er disse tallene stort sett ganske stabile fra år til år. Når man har fulgt disse undersøkelsene i noen år, vet man at de varierer innenfor et lite spekter: Det ene året er folk litt mer positive, det neste litt mer negative, og så litt mer positive igjen.

– Hva ser du som det mest oppsiktsvekkende i undersøkelsen?

– Jeg vil si at noe av det viktigste å merke seg her, er det store flertallet som har positive holdninger. Det kan ofte oppleves som om de innvandringskritiske og innvandringsfiendtlige dominerer deler av debatten. Faktum er likevel at det store flertallet av befolkningen eksempelvis mener at innvandring bidrar til kulturell berikelse, sier Berglund Steen til utrop.no.