Barnevernet i kritisk lys

I dag blir stortingmeldingen om "Barn på Flukt" behandlet, hvor andre momenter som om barnet har gått i barnehage/skole skal bli vektlagt i avgjørelsen om oppholdstillatelse.
Foto: Scanstockphoto
Barnevernet har forbedret seg på mange punkter de siste årene. Men fremdeles gjøres det for mange feil. 
0Shares

Utrop har fulgt barnevernet så lenge avisen har eksistert. Manglende tillit har vært et gjennomgangstema. En negativ spiral forårsaket av (kulturelle) misforståelser på begge sider er av mange sett på som en del av forklaringen på at særlig innvandrerbefolkningen frykter den institusjonen som skal beskytte dem som er kjærest for mange av oss: barna våre. 

Men misforståelser og kulturelle forskjeller er ikke hele forklaringen på at barnevernet er fryktet av mange. På Facebook har gruppa “Barnevernet som vi vil ha helt fjernet” smått utrolige 16.124 medlemmer i skrivende stund. En betydelig del av dem som poster innlegg der, har norske navn. Mistilliten til barnevernet er altså ikke bare et “innvandrerproblem”. 

Det at et stort antall individer mistror og misliker en institusjon som har makten til å gripe inn i familielivet på definitiv måte, er kanskje ikke så overraskende, og forteller oss strengt tatt ikke så mye om hvor godt barnevernet jobber i det store og det hele. Det finnes imidertid mer objektive bilder. Utrop skrev i 2014 om forskning som gikk gjennom tiltakene til barnevernet i perioden 1990-2010. I rapporten kom det fram at 22 prosent av barna som mottok hjelp fra barnevernet, hadde opplevd til dels betydelig ustabilitet i sine tiltak.

Men langt fra alt i rapporten var negativt. Den viste også at barnevernet i perioden som ble undersøkt, stadig ble flinkere til å ta i bruk veiledning til fordel for mer inngripende tiltak. Det er bra. 

Samtidig er det slik at barnevernet har svært stor makt. Og barnevernet jobber med en av de mest sårbare gruppene i samfunnet, barn i vanskelige situasjoner. Derfor får det så store konsekvenser når barnevernet gjør feil. I denne utgaven av Utrop skriver vi om et foreldrepar med opprinnelse fra Sri Lanka som nå tar det drastiske skritt å saksøke barnevernet i Bergen. Paret mener enkelte ansatte forfølger dem og at noen av dem har problematiske holdninger overfor minoriteter. Saken har vakte sterke reaksjoner og er mye delt på Facebook. Du kan lese saken her

Saken vi skriver om, er dessverre ikke unik. TV 2 har fulgt en sak der barnevernet har drevet et par til å søke tilflukt i Polen. Og det skjer også feil med motsatt fortegn, altså der barnvernet neglisjerer barn som sårt trenger deres hjelp. En tragisk sak i Sogn endte med at en 13 år gammel jente mistet livet. Fylkesmannen ga i en rapport barnevernet skarp kritikk etter hendelsen, skriver NRK.

Et moderne, opplyst land som Norge er helt avhengig av et velfungerende barnevern for ivareta barns rettssikkerhet, trygghet og omsorgsbehov. Å få det “fjernet helt” er ikke noe realistisk eller ønskelig alternativ. Men de som er ansvarlige for barnevernets utvikling politisk og i den daglige driften, har fremdeles en stor jobb å gjøre for å sikre at ikke enkeltpersoner innen institusjonen ødelegger barnevernets gode navn og rykte.