Ny internasjonal seier for skeives rettigheter

Gledesscener i FN-bygningen i Genève da avstemmingsresultatet var et faktum.
Foto: sexogpolitikk.no
FN fornyet og styrket mandatet innen seksuell orientering og kjønnsidentitet.

FNs menneskerettighetsråd vedtok etter lang diskusjon å opprettholde en uavhengig menneskerettighetsekspert på beskyttelse mot vold og diskriminering basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet, ifølge Sex og Politikk.

Avstemmingen ble avholdt torsdag og resulterte i at 23 land stemte for, 17 mot og sju land stemte avholdne. Mandatet representerer en styrking av rollen til den uavhengige FN-eksperten.

I det vedtatte mandatet er det for første gang inkludert kritikk av lovgivning som kriminaliserer likekjønnet sex og kjønnsidentitet, og oppfordrer stater til å kjempe mot vold og fjerne diskriminerende lovgivning basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Islamske stater ville svekke mandatet

På vegne av et flertall av medlemmene i OIC (organisasjonen av islamske stater) fremmet Pakistan 13 forslag for å svekke mandatet. 12 av disse ble avvist av rådet.

Sex og Politikk har sammen med sin internasjonale organisasjon IPPF (International Planned Parenthood Federation) vært med i forarbeidet som ble initiert av ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) til støtte for fornyelsen av mandatet. Totalt har 1256 ikke-statlige organisasjoner fra 147 land og territorier støttet opp om en kampanje for å fornye mandatet. Det brøt ut stor jubel og gledesscener da avstemmingsresultatet var klart.

Viktig annerkjennelse fra FN

Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, var til stede under avstemmingen og  uttrykker stor glede over vedtaket.

– Vedtaket er en viktig annerkjennelse av den diskriminering og vold som eksisterer mot skeive i hele verden av den viktigste menneskerettighetsmekanismen i FN-systemet, uttaler Olsen.

FN-eksperten på beskyttelse mot vold og diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet er oppnevnt av FNs menneskerettighetsråd. Mandatet ble etablert i 2016.

Sju land fra Latin-Amerika sto bak fornyelsen av mandatet; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico og Uruguay, som i tillegg har fått støtte og fra 60 andre land fra alle FN-regionene i sitt arbeid.