– En middelaldersk straff

 
Foto: Pressebilde Antirasistisk Senter
– Tap av statsborgerskap skiller seg fra andre straffeformer i dette samfunnet. Det minner om noe så brutalt som gamle dagers landsforvisning, skriver ARS-leder Rune Berglund Steen (bildet) i et innlegg i Dagbladet.
0Shares

I innlegget påpeker han på de livsødeleggende konsekvansene et statsborgerskapstap har for den det gjelder.

– Ofte mister man familie. Man mister rettighetene man har opparbeidet gjennom skatten man rent faktisk har betalt. 

Å sende et signal til folk som vil prøve å få opphold i Norge på falske premisser, er formålet bak en slik økt innsats, skriver han videre.

– Alle personer som en eller annen gang har vært utenlandske borgere, må dermed frykte for at saken deres når som helst kan bli utsatt for en ny granskning, potensielt med livsødeleggende konsekvenser både for dem, deres barn og eventuelt deres barnebarn. Hadde det enda vært slik at utlendingsforvaltningens vurderinger var ufeilbarlige. Det må imidlertid være landets dårligst bevarte hemmelighet at de i beste fall er ujevne. Værmeldingene treffer ofte like godt som, hvis ikke bedre enn, utlendingsforvaltningens vedtak.

– Arvesynd må ikke bli lov
Ingen bør miste statsborgerskapet på grunn av indisier eller løselige, såkalt “kumulative” vurderinger uten håndfaste bevis. Noe annet som Berglund Steen argumenterer for er at uskyldige familiemedlemmer aldri må rammes.

– At barn og barnebarn skal få livet ødelagt for hva foreldre har eller ikke har gjort, er og forblir uakseptabelt. Arvesynden bør ikke gjelde som norsk lov.

Klikk her for å lese innlegget.