Kan ikke nekte sykepleiere hijab

 

Som leder av rådet har Kjølsrud fått flere henvendelser fra media om bruk av hijab på sykehus og i hjemmesykepleien. Hun ønsket derfor å ta diskusjonen med hele rådet.

Nå har rådet med åtte mot én stemme konkludert med at hijab kan aksepteres som en del av sykepleieres arbeidsantrekk.

 
Foto : nsf.no

– Saken har flere involverte parter: pasienten, pårørende, sykepleieren, kolleger og arbeidsstedet. Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet, sier Kjølsrud.

Ja til hygieniske hijaber
Rådet legger vekt på hygiene ved bruk at hijab. Det er av avgjørende betydning at hijaben er en del av arbeidsantrekket, oppbevart og vasket på arbeidsplassen.

– Det kan ikke være slik at privat hijab brukes på arbeidsstedet, sier Kjølsrud.

Oslo universitetssykehus (OUS) har lenge hatt hijaber som er tilpasset uniformene på sykehuset, og i 2013 kom de i ny design.

Foto: Arkiv.
Foto : Beate Viktoria Ørbeck

 – Et av våre argumenter er at vi ønsker å tilrettelegge for dem som ønsker å jobbe i helsevesenet, og være en attraktiv arbeidsplass for også ansatte med hijab. Samfunnet er ikke tjent med at ansatte ønsker se g bort fra OUS og yrket. Engasjementet de ansatte har for medmennesker, er det viktigste, ikke om de bærer hodeplagg, sier seksjonsleder Hege Linnestad i Seksjon for likeverdig helsetjeneste.