Menneskrettighetene må prioriteres i Afghanistan

0Shares

– Det skjer fortsatt omfattende menneskerettighetsbrudd i Afghanistan, og uten vedvarende press og rådgivning fra det internasjonale samfunnet vil dette ikke forandre seg til det bedre. Alle givere bør bidra med assistanse til de ulike samfunnsinstitusjonene i Afghanistan slik at menneskrettighetsbruddene kan bli etterforsket. Det er også viktig at overgriperne, både de nåværende og tidligere, blir stilt til ansvar, sier NGO’ene i sin fellesuttalelse.

– Først når respekt for menneskerettighetene er sikret i Afghanistan, vil det bli sikkerhet og fred i landet, uttaler organisasjonene.

Den største hindringen for gjenoppbyggingen av landet er den manglende sikkerheten. Verdens oppmerksomhet har i lengre tid vært konsentrert om Kabul, og dette har undergravet den nasjonale sikkerheten på lang sikt. Det er behov for både økonomisk og praktisk støtte til de ulike samfunnsinstitusjoner slik at menneskrettighetene kan sikret over hele landet.

Den internasjonale støtten til kvinnenes rettigheter må tydeliggjøres, og det internasjonale samfunnet bør bidra til å skape økonomiske, sosiale og kulturelle muligheter for afghanske kvinner.

Organisasjonene understreker viktigheten av at verdenssamfunnet nå fordømmer alle forsøk på å begrense ytringsfriheten i landet.
– Alle tilfeller av trakassering, arrestasjon og vold mot frittalende personer, som vi nå er vitne til, må tas opp med de afghanske myndighetene, sier organisasjonene.

– Av hensyn til Afghanistans videre utvikling må verdenssamfunnet bidra til å styrke den afghanske regjeringens evne til effektiv beskyttelse av menneskrettighetene for alle afghanere, uttaler organisasjonene.