George Benadi har vært 1350 netter på Trandum

Varetektsplassene klarer ikke å følge med antallet udokumenterte som kommer inn i Norge. Nylig måtte to udokumenterte utenlandske borgere slippes ut på gata i Hamar, uten penger eller bosted. Illustrasjonsfoto: Arkiv.
Siden 2011 har George Benadi sittet på Trandum i til sammen 45 måneder. Han er ifølge politiets registreringer den som har sittet lengst sammenhengende på Trandum. 
0Shares

Politiets utlendingsinternat er bygget for å sperre inne folk i en eller to dager før de skal sendes ut av landet. Aftenposten skriver om George Benadi, som har 1350 overnattinger på Trandum. Fredag 18. januar ble Benadi fengslet for fire uker. Varetektskjennelser som dette avsies nesten daglig i Oslo tinghus, forskjellen i denne saken er at Benadi har sittet innesperret på Trandum i 610 dager, sammenhengende, skriver Aftenposten.

45 måneder på Trandum
Benadi har vært forsøkt utsendt siden 2009, men usikkerhet om statsborgerskap og identitet har han siden 2011 ført til at han har sittet 45 måneder på Trandum. Fordelt på tre perioder. Han hevder at han er fra Libya, mens norske utlendingsmyndigheter mener at han er fra Nigeria.

– Siden 2015 har de sagt at jeg skal sendes ut i morgen. Jeg har blitt truet med utsendelse kanskje 100 ganger, men ingenting skjer, sier Benadi til Aftenposten.

7 av 10 sitter under tre døgn
7 av 10 sitter i under tre døgn på Trandum. I fjor varte 28 prosent av oppholdene i under ett døgn, og 39 prosent av oppholdene i ett til tre døgn. Det er ingen lov som tidsbegrenser fengsling av straffedømte utlendinger.

– Det er ikke et mål for politiet at personer skal oppholde seg lenge på utlendingsinternatet, sier Jan Olav Frantsvold i Politiets utlendingsenhet til Aftenposten.

Benadi har sittet lengst
Benadi har ifølge politiets registreringer det lengste sammenhengende oppholdet på Trandum. Det er fire personer til, som har sittet i over 500 døgn sammenhengende på Trandum. Alle disse har fått avslag på sine søknader om beskyttelse i Norge. Flere av dem er som Benadi, straffedømt. Benadi er straffedømt for heleri, skriver Aftenposten.