Utenlandske kvinner må varsles om norske voldsmenn

Drømmen om et nytt liv med en norsk mann lokker en strøm av kvinner fra fattige land til Norge. Stadig flere av dem søker tilflukt ved krisesentre etter forhold som har endt i vold og misbruk, ifølge Dagsavisen.

Regjeringen vurderer nå om utenlandske kvinner som inngår ekteskap med en norsk mann, skal varsles av UDI dersom mannen tidligere er anmeldt for vold.

Advokat Monica Lindbeck, har hatt flere saker der mennene i forholdet bevisst har søkt om skilsmisse rett før tre år har gått, slik at deres fraskilte kone ikke skal få opphold i Norge, og de skal slippe å forsørge henne eller betale barnebidrag.

– De fleste slike ekteskap fungerer fint, men vi ser ofte at det ender med mishandling, bekrefter Johnson Ness i UDI.

Et flertall på Stortinget ønsker at UDI skal ha tilgang til å varsle kvinner som søker om familiegjenforening, dersom mannen tidligere er dømt eller anmeldt for vold mot kvinner.

– Vi evaluerer nå om en slik løsning kan innføres. Da må loven endres og det må vurderes i forhold til rettssikkerheten, sier statssekretær i Regional og Kommunaldepartementet, Kristin Ørmen Johnsen (H).