Mer opptatt av å gjøre foreldrene stolte

Å bli integrert i det norske samfunnet er for mange et familieprosjekt. Og det er de unge og barna som leder an, som er sterkt motiverte til å ta ansvar for familiens klassereise, og gjøre foreldre stolte, ifølge ny Fafo-rapport.
Foto: Flickr/Creative Commons
Barn av innvandrere er mye mer opptatte av å gjøre foreldrene stolte enn andre nordmenn, viser en studie blant førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus,
0Shares

Studien har blitt til Fafo-rapporten Assimilering på norsk, hvor man har man stilt spørsmål om blant annet ambisjoner, identitet og familietilknytning, melder Dagbladet.

Et funn er at barn av innvandrere har høye ambisjoner og gjør mye lekser, til tross for at de ofte har et dårligere utgangspunkt i form av foreldre med mindre utdanning og dårligere karakterer.

Forskere snakker om et såkalt “innvandrerdriv”, noe som henger sammen med at unge med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er langt mer orientert mot familieforpliktelser enn majoriteten. 

Når migrasjon er et familieprosjekt
I undersøkelsen var det få med bakgrunn fra Norge som svarte at de var helt enige i at “et av de viktigste målene i livet mitt er å gjøre foreldrene mine stolte”. Blant ungdom med foreldre fra ikke-vestlige land, var derimot andelen høy.

– Generelt er det mer kontroll av jentene, kanskje særlig i en del muslimske miljøer. Migrasjon er et familieprosjekt. Foreldre satser mye på at barna skal lykkes i det nye samfunnet de har migrert til, sier Gunn Elisabeth Birkelund, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Hun legger til at Fafo-rapporten utfyller denne forskningen.

– Mens vi bruker registerdata og har info om alle innvandrere og barn av innvandrere, noe som gir oss solid grunnlag for analysene, mangler vi info om holdninger, og derfor er Fafo-rapporten viktig.