– Multikulturalismen er død

Vi må diskutere de kulturelle aspektene ved høy innvandring, skriver Torbjørn Røe Isaksen i Morgenbladet.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
– Det er viktig å være bekymret for hvordan norsk kultur kan påvirkes av høy innvandring over tid, sier kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité, Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.
0Shares

Isksen mener Brochmann-utvalget  tar tak i denne tematikken. Det leverte sin utredning 1. februar, hvor det også så på i hvilken grad høy innvandring ville påvirke tilliten og samholdet i Norge.

– Det Brochmann-utvalget gjør er å begrave det multikulturelle som ideologisk ledesnor for norsk integreringspolitikk. Nå har i og for seg multikulturalismen vært død lenge som politisk ledesnor, men dette er på sett og vis den siste spikeren i kista, sier Isaksen til Dagsavisen.

Forsvarer Toje
I en kronikk i Morgenbladet skriver Isaksen om hvordan høy innvandring kan skape problemer hvis ikke den kulturelle integrasjonen fungerer. I kronikken tar han forsker Asle Toje i forsvar. Toje fikk mye kritikk da det kom fram at han tok dissens i Brochmann-2, der han var et av utvalgsmedlemmene. Han ytret i sine bemerkninger til utvalgets rapport bekymring for at rask innvandring kan utfordre norsk kultur. 

Isaksen skriver: 

– Må det forstås som at Toje mener at nordmenn med innvandrerbakgrunn aldri kan bli norske? At de er dømt til å være fremmede, ikke høre til her, selv etter tre, fire eller femten generasjoner? I så fall er det ikke rart at mange reagerer. Reaksjonene blir dermed en påminnelse om at diskusjonen må være ærlig, men klok, fordi debatten i seg selv også påvirker mulighetene for integrering. Men hvis man leser Tojes merknad, mener jeg det er et helt annet poeng som fremmes, nemlig at vi også må diskutere de kulturelle aspektene ved høy innvandring nettopp fordi vi er opptatt av å sikre et sterkt, kulturelt fellesskap også når det konfronteres med store endringer.

Les også: Etnisitet kan endres

– Problem
Til Dagsavisen sier Isaksen at det kan skape problemer hvis ikke den kulturelle integrasjonen fungerer. 

– Det kan skape flere problemer. Det ene problemet vil være at folk med minoritetsbakgrunn ikke føler at de hører til i det norske samfunnet, og nordmenn med majoritetsbakgrunn kan føle at samfunnet blir mer fragmentert, og at vi ikke samles i en felles kultur.

– Frykter du at det kan skje?

– Ja. Det er et reelt scenario. Det betyr ikke at jeg mener «innvandring ødelegger norsk kultur» eller slike fordummende slagord, understreker Isaksen.