Styrker innsatsen mot sosial kontroll

– Kunnskap mot hat og ekstremisme, er mantraet fra statsminister Erna Solberg og bakgrunnen til regjeringens beslutning om å opprette senteret.
Foto: Claudio Castello
Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan, fem innsatsområder og 28 tiltak. 
0Shares

Handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år. Planen har operative grep som kan sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike former.

– I Norge og globalt er det en stor utfordring at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner. Kjønnsbasert vold kan ta mange former, som negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Derfor lanserer regjeringen en ny handlingsplan mot dette. Vi styrker rettsvernet og den forebyggende innsatsen. De som ikke ser noen annen utvei enn å bryte med familien, vil med den nye handlingsplanen få bedre hjelp med å takle et nytt liv, sier statsminister Erna Solberg, ifølge regjeringen.no.

Skal motvirke æreskultur
Handlingsplanen har 28 tiltak fordelt på fem innsatsområder: Et styrket rettsvern for utsatte personer, styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk, endring av holdninger og praksis i berørte miljøer, styrke kunnskapen i tjenestetilbudet og styrke forskning og øke kunnskapsdeling.

– Vi ser at det er problemer knyttet til at foreldre frykter at ungdom skal bli «for norske», og at barn og unge blir etterlatt i utlandet. Tiltakene i handlingsplanen skal være med å motvirke sosial kontroll og æreskultur. Jenter og gutter skal leve fritt i Norge, uavhengig av bakgrunn. Dette er en av vår tids viktigste kvinnekamper, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Klikk her for å lese handlingsplanen