Får mildere straff for voldtekt

Voldtektsdebatten gir ofte inntrykk av at voldtekt ikke er voldtekt før det kan betegnes som en overfallsvoldtekt
Foto: Roberto Al
Etnisk norske overgripere får i snitt 20 prosent mildere straff enn overgripere fra minoritetsgrupper, viser en gjennomgang av 176 dommer. 

Anne Bitsch, forsker ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, har sammen med Marit Elisabeth Klemetsen, som har en doktorgrad i samfunnsøkonomi, skrevet en vitenskapelig artikkel om behandlingen av voldtektssaker i lagmannsretten.

Forskerne har undersøkt 176 saker som ble behandlet i retten mellom 2011 og 2012. Bitsch har også, som en del av sitt doktorgradsprosjekt, observert rettssaker og analysert domsavsigelser.

– Vi har tatt hensyn til jusen som retten har lov til å ta med i betraktning når de vurderer straff, for å se om faktorer som ikke står i loven, spiller inn, sier Klemetsen til VGNett.

Voldtekt i «private rom»
Et av de mer oppsiktsvekkende funnene viser etnisk norske domfelte menn fikk i snitt 20 prosent lavere straff enn minoriteter. En norsk mann fikk i snitt 36,5 måneder, mens enn mann av annen etnisk opprinnelse fikk i snitt 52,8 måneder.

Forskningen viser også at festrelatert voldtekt gir virker formildende og gir lavere straff.

– Studien viser at det norske rettssystemet lar seg styre av myter om «ideelle ofre og overgripere», og at særlig det å bli voldtatt i private rom tas mindre seriøst, sier Bitsch til VGNett.

– Ikke overrasket
Hege Salomon er en av Norges mest profilerte bistandsadvokater. Hun sier seg ikke overrasket over at menn med utenlandsk bakgrunn blir hyppigere dømt. 

– Norske menn i større grad evner å tilpasse sin forklaring og væremåte på en måte som kommer dem til gode i saken, og at det kan være en fordel at de ligner mer på dem som skal dømme dem. Dersom man har en kulturell bakgrunn som innebærer for eksempel et negativt kvinnesyn som avspeiles i forklaringen, vil nok ikke det slå så positivt ut, sier Salomonsen til VGNett.