UDI tror på 7.000 asylsøkere i år og neste år

Flyktningestrømmen vil ha positive effekter for AS Norge, hevder Statistisk sentralbyrå (SSB). Bildet viser syriske flyktninger på vei til Tyskland gjennom Ungarn og Østerrike

Det kom over 30.000 asylsøkere til Norge i 2015. I 2016 sank tallet drastisk, til rundt 3000. Ifølge Utlendingsdirekatoratet (UDI) er prognosen for 2017 og 2018 utarbeidet i februar 2017 og vurderingene er basert på utviklingen fram til begynnelsen av februar 2017 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet.

– Vår vurdering er at grense- og ID-kontroller i Europa har avgjørende effekt på ankomsttallene til Norge, skriver UDI ifølge Kommunal Rapport.

Stor migrasjonspotensiale
Norge har lovt å ta imot 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia i løpet av 2016 og 2017, og UDI antar kvoten er fylt innen sommeren.

UDI venter om lag 750 enslige mindreårige asylsøkere i 2017, til nå i år er tallet bare 45.

– Migrasjonspotensialet er stort, og det er ingen informasjon som tyder på at potensielle asylsøkeres motivasjon for å emigrere er redusert. Vi legger derfor til grunn at antall migranter som ønsker seg til Europa er like stort som tidligere, understreker Utlendingsdirektoratet.