UDI tror på 7.000 asylsøkere i år og neste år

Flyktningestrømmen vil ha positive effekter for AS Norge, hevder Statistisk sentralbyrå (SSB). Bildet viser syriske flyktninger på vei til Tyskland gjennom Ungarn og Østerrike
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Utlendingsdirektoratets antar det kommer 7.000 asylsøkere i år og 7.000 til Norge neste år. Samtidig understreker de at prognosen er usikker.
0Shares

Det kom over 30.000 asylsøkere til Norge i 2015. I 2016 sank tallet drastisk, til rundt 3000. Ifølge Utlendingsdirekatoratet (UDI) er prognosen for 2017 og 2018 utarbeidet i februar 2017 og vurderingene er basert på utviklingen fram til begynnelsen av februar 2017 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet.

– Vår vurdering er at grense- og ID-kontroller i Europa har avgjørende effekt på ankomsttallene til Norge, skriver UDI ifølge Kommunal Rapport.

Stor migrasjonspotensiale
Norge har lovt å ta imot 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia i løpet av 2016 og 2017, og UDI antar kvoten er fylt innen sommeren.

UDI venter om lag 750 enslige mindreårige asylsøkere i 2017, til nå i år er tallet bare 45.

– Migrasjonspotensialet er stort, og det er ingen informasjon som tyder på at potensielle asylsøkeres motivasjon for å emigrere er redusert. Vi legger derfor til grunn at antall migranter som ønsker seg til Europa er like stort som tidligere, understreker Utlendingsdirektoratet.