Ville fjerne statsstøtten til HRS

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anbefalte i fjor at Human Rights Service (HRS) burde miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner i året. 
0Shares

Støtten til HRS kommer gjennom en tilskuddsordning for “nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet”, hvor formålet med ordningen er blant annet “å medvirke til økt deltakelse i og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere”.

Nå, i en hittil ukjent rapport anbefalte IMDi i fjor at HRS og fire andre mottakere burde miste støtten, skriver Dag og Tid.

«HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten», heter det i rapporten. 

Fulgte ikke rådet
Regjeringen fulgte imdlertid ikke rådet, og støtten til HRS ble opprettholdt.

– Vi mener HRS er en viktig del av integreringsdebatten, skriver konstituert innvandringsminister Per Sandberg (Frp) i en e-post til avisen. 

Rita Karlsen, daglig leder i HRS, mener de som har skrevet rapporten ikke vet hva de snakker om og sier innvandringskritikk blir stemplet som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig.

– Alt vi har sagt har blitt realitet. Ingen har påvist feil i rapportene og analysene våre, sier hun til Dag og Tid.