Skal lære opp asylsøkere i “norske verdier”

I et helt nytt kurs får asylsøkere med innvilget opphold mulighet til å lære om norsk kultur
Foto: Flickr/Creative Commons
Asylsøkere får fra og med i år tilbud om opplæring i norske verdier og norsk kultur. Blant annet vil temaer som dugnad, demokrati og barnebursdager bli tatt opp.
0Shares

– Jeg mener at bursdagen ikke er i vår religion. Det gjelder både barn og voksne. Vi muslimer har vår religion. Hvis det står i Koranen eller hadith at bursdag er ok, sier vi ok. Jeg mener at det ikke står der, sa imamen Abdikadir Mahamed Yussuf i januar til Fædrelandsvennen i fjor.

I det nye opplæringstilbud i norske verdier og norsk kultur vil det blant annet bli snakket om barnebursdager. Det vil bli tatt opp at det kan være lokale forskjeller på tradisjoner rundt feiringen, men at et hovedprinsipp er inkludering, slik at ingen barn blir holdt utenfor.

Frivillig
Ordningen ble innført tidlig 2017. Det er frivillig for kommunen å tilby denne opplæringen, og det er frivillig for asylsøkere å delta. Ifølge IMDi vil undervisningen tilbys asylsøkere i mottak i forbindelse med norskundervisningen. Det skal gi dem bedre basisferdigheter i norsk, kjennskap til norsk kultur og norske verdier.

Ervin Kohn i Antirastisk senter minner om at det vi ser på som gode norske verdier også finnes i mange andre land.
Foto : Kari Bye

I Norge forventer vi at man aksepterer likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet og andre grunnleggende verdier.

Det vil bli lagt vekt på skrevne og uskrevne regler. I opplæringsplanen for undervisningen finnes temaer som «hverdagslige temaer og sosial omgang». Undertemaer er blant annet dugnad, forholdet til tid, fritid og frivillighetens rolle. Ifølge IMDi er det 18 kommuner som hittil har registrert at de tilbyr opplæringen.

Kjennskap til kulturen
Statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet mener det er grunnleggende at vi sørger for at asylsøkere som kommer til Norge får, så tidlig som mulig, kjennskap til det norske samfunnet, hvordan kulturen er og hvilke lover som gjelder.

– Kan man egentlig undervise i norske verdier?

– Selvsagt er det mulig, og det beviser vi med det nye programmet med 50 timer norsk kultur og verdier, sier Åmland.

Nestleder i Antirasistisk senter Ervin Kohn mener også at det går an å undervise i norske verdier, og legger til at norske verdier ikke nødvendigvis er unikt norske.

– Hele vår kultur er fundert på det judeokristne verdigrunnlag. Det er mange andre land også, sier Kohn.

Åmland forteller videre at det er mange innvandrermiljøer som har en rekke gode verdier vi nordmenn bør lære av, slik som respekten for de eldre.

– Det er samtidig ingen som legger igjen holdninger på grensen, og det må vi være bevisst på.

Dugnad
På kurset vil også temaet dugnad bli tatt opp. Dugnad blir sett på som typisk norsk, og ble i 2004 kåret til Norges nasjonalord på programmet ”Typisk norsk” med Petter Schjerven. I opplæringen vil det bli gitt eksempler på dugnad i lokalsamfunn, som vårrydding av borettslag eller loppemarked. Ervin Kohn mener at norsk kultur også bør oppleves.

– Turgåing, skigåing, bærplukking, hytteturer, friluftsliv, dugnader, sportsklubber og så videre er deler av norsk kultur. Man bør fortelle, men det bør absolutt oppleves, sier Kohn.

Likestilling
– Likestilling mellom kjønn, antidiskrimineringslovgivningen, ytringsfrihet, religionsfrihet. Det er masse å undervise om, sier Kohn.

I undervisningen vil det ifølge planene bli lagt særlig vekt på likestilling mellom kjønnene. I tillegg blir temaer som homofiles og andre seksuelle minoriteters rettigheter, forbud mot diskriminering og funksjonshemmedes rettigheter.

«Opplæringen skal formidle at alle som bor i Norge, skal ha like muligheter til å bidra til og
delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse,» heter det i opplæringens innholdsbeskrivelse. Torkil Åmland forteller at forståelsen av norske verdier og kultur er grunnleggende for både å forstå og fungere i det norske samfunnet.

– I Norge forventer vi at man aksepterer likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet og andre grunnleggende verdier som gjør Norge til et godt samfunn, sier han.

Demokrati
Åmland påpeker at demokratiet og norsk lov setter rammer for alle som bor i Norge.

– Personer som får en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge, vil også få rett og, eller, plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Fakta: 

Asylsøkere over 16 år som bor i mottak og som ikke har fått endelig vedtak om opphold, kan få inntil 175 timer norskopplæring. Opplæringen skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

De som kommer inn i målgruppen for ordningen i 2017, kan også få 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. Opplæringen skal følge Innholdsbeskrivelse for «Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere» og tilhørende presentasjoner av temaene, som er utarbeidet av Kompetanse Norge (Vox).

Temaer som skal inngå i kurset: 

 Deltakelse i arbeidslivet

 Dugnad

 Forholdet til tid

 Fritid

 Frivillighetens rolle

 Høflighetsnormer

 Naboskap og lokalmiljø

 Nordmenns forhold til naturen og friluftsliv

 Personlig økonomi

 Samhandling mellom kjønnene og mellom ledere og medarbeidere

 Trafikksikkerhet

 Uskrevne regler i sosial omgang – samtaleemner