Iransk konvertitt kan bli utvist fra Norge

Finner håp midt i all håpløshet: Iranske Arash Asghari (31) har konvertert til kristendommen.

Utrop skrev om den iranskfødte asylsøkeren høsten 2015, da han fikk utsatt et utvisningsvedtak, en av mange utsettelser siden han fikk det som utlendingsmyndighetene kaller et “endelig avslag”.

Asghari, som kom enslig mindreårig asylsøker i 2003, har i mellomtiden konvertert til kristendommen, og uttalt seg kritisk om myndighetene i hjemlandet. Det gjør at han kan risikere både arrestasjon og tortur ved ankomst Iran.

I dag legger også UNE til grunn at det ikke er farlig å returnere en kristen til Iran hvis han eller hun ikke går inn i en lederposisjon i en uregistrert husmenighet eller driver utadrettet misjonerende virksomhet. UNE har i Arash-saken ment at han ikke har klart å fremlegge noe “som skulle tilsi risiko for forfølgelse eller alvorlige overgrep i Iran”.

– Har krav på å bli her
31-åringens sak fortsetter i Norge, og han mener han har krav på å bli her i landet. I mellomtiden fortsetter han å være aktiv i en pinsemenighet i Kongsberg, som har tatt seg av ham.

– Jeg har vært i retten både to dager på råd nå. Inntil videre avventer jeg dommen fra retten, sier han til utrop.no.

– Hvor sterk er troen din i den situasjonen du er i nå?

– Å være kristen er for meg blitt ensbetydende med å ha tro, håp og kjærlighet. Selv midt opp i håpløsheten kan man finne håp, uansett.

– Og hva frykter du mest ved tilbakesendelse til Iran?

– Jeg har ingen frykt siden jeg har Gud på min side. Uavhengig av om jeg får opphold, kommer jeg til å holde fast på troen min. 

“Særavtale” til liten beskyttelse
For Asghari, og andre asylsøkere i samme situasjon er det siste halmstrå av håp den såkalte “konvertittavtalen”, som ble fremforhandlet av KrF og den blåblå regjeringen.

Et sentralt poeng i avtalen er at kirkesamfunnene skal selv få plukke ut eksperter som skal hjelpe Utlendingsnemnda til å kjenne igjen de ekte konvertittene. Tonen fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var å “forsikre seg om at de kristne blir ivaretatt”, samtidig som man skal “avdekke de som forsøker å få opphold ved å utgi seg for å være kristne”.

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, mente på sin side i et intervju i Dagen at avtalen vil føre til liten forandring for iranske konvertitter.

For konvertitter hjelper det ikke at konverteringen er reell, så lenge man ikke får beskyttelse, er tonen fra Jon Ole Martinsen i NOAS om sakene som gjelder konvertitter fra Iran.
Foto : Pressefoto Noas

– Jeg frykter at avtalen ikke er tilstrekkelig. Nå har regjeringen fått rett til å instruere UNE. Den kan de bruke til å si at UNE skal som hovedregel gi beskyttelse hvis det er en reell konvertitt. I dag hjelper det ikke at konverteringen er reell, så lenge man ikke får beskyttelse.