Trosser råd for bedre integrering

Korrekt kledd: minoritetsforeldre kommer ofte fra land med varmt klima, og barna er ofte mangelfullt kledd i den norske vinteren. Nå vil Familiehuset lage en flerspråklig veileder som kan rette denne situasjonen.

To ganger har professor Grete Brochmann ledet regjeringsoppnevnte ekspertutvalg som har utredet innvandringens konsekvenser for det norske velferdssamfunnet. 

Anbefalingen i 2017 er den samme som i 2011, fastslo Brochmann da hun 1. februar overrakte rapporten fra Brochmann II-utvalget til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Kontantstøtten bidrar til å holde kvinner utenfor arbeidsstyrken, og det gjelder innvandrerkvinner i langt større grad enn kvinner i majoritetsbefolkningen, påpeker den nye Brochmann-rapporten.

Kontantstøtten er økt
Til tross for klare anbefalinger fra Brochmann-utvalget og andre fagfolk har det manglet politisk vilje til å røre ved kontantstøtten.

Innvandrings- og integreringsministeren har tidligere vært en kompromissløs forsvarer av kontantstøtten. 

Foto: Arkiv.
Foto : Torbjørn Tandberg

I dag er Listhaug ikke like skråsikker. Saken vil komme opp på Fremskrittspartiets landsmøte til våren, og i mellomtiden er statsråden i tenkeboksen.

– Frem mot vårt landsmøte så vil jeg gå grundig inn i dette spørsmålet, veie og veie de negative konsekvensene kontantstøtten har opp mot det. Det blir en diskusjon på landsmøtet, og jeg vil flagge mitt syn på det når vi nærmer oss landsmøtet, sa Listhaug til VG da Brochmann II-rapporten ble offentliggjort.