Fikk den første “Fjellbu-prisen”

 

– Jan Egeland har et enormt engasjement for humanitet og har kristne humanetiske verdier i arbeidet sitt, der han gjennom Flyktninghjelpen står i en sentral posisjon i Midtøsten og hvor han absolutt er på de svakeste side, uttalte biskop Tor Singsaas etter å ha overrakt prisen, ifølge NRK.

Egeland fikk prisen for sitt nasjonale og internasjonale engasjement for fred, bistand og fattigdomsbekjempelse.

– Han har stått frem i landet vårt som den aller fremste når det gjelder humanitet og behov for beskyttelse, sier Singsaas.

Oppkalt etter anti-nazistisk teolog
Egeland, som også er FNs seniorrådgiver i de syriske fredsforhandlingene, synes det var en stor ære og inspirasjon å få prisen som bærer Arne Fjellbus navn.

Fjellbu var en norsk teolog, som under andre verdenskrig ble avsatt som domprost og forvist av Vidkun Quisling. Sommeren 1944 flyktet Fjellbu fra sitt forvisningssted i Nord-Norge til Sverige. Etter krigen ble han biskop i Nidaros og var biskop frem til 1960.

 
Foto : Herbert Behrens/Fotocollectie Anefo/Nationaal Archief

– Fjellbu sto opp for rettferdighet da mange andre sviktet. Han sto opp den gangen nordmennene hadde behov for hjelp, og han ønsket at vi skulle hjelpe andre, sier Egeland.