Hjem Nyheter Nytt Strammer inn på familieinnvandring

Strammer inn på familieinnvandring

Foto: Arkiv.

Kravet innebærer at familiemedlemmer kan nektes oppholdstillatelse i Norge dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

– Dersom det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet trygt land, er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette vil bidra til å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (bildet) til regjeringen.no.

Stortinget vedtok tilknytningskravet gjennom en lovendring i juni 2016. Det er nå fastsatt endringer i utlendingsforskriften som presiserer at det landet familien henvises til må respektere flyktninger og asylsøkeres grunnleggende rettigheter.

Unntak i særtilfeller
Landet må være tilgjengelig for familien gjennom trygg og lovlig innreise, og familien må ha en reell mulighet til å kunne bosette seg der. Det betyr at de må ha, eller vil kunne få, en formell oppholdstillatelse eller tilsvarende status i det aktuelle landet.

Unntak fra tilknytningskravet kan gjøres i særlige tilfeller, men dersom vilkårene for øvrig er oppfylt skal det kun være en snever adgang til likevel å innvilge søknad om familieinnvandring.