IMDi-direktør: – Vi har bosatt flere flyktninger de siste fire månedene enn vi har gjort de fire siste årene

– Vi baserer oss på prognosen fra beregningsutvalget som tilsier at det vil bli behov for å bosette 35 000 flyktninger, ifølge Libe Rieber Mohn.
Foto: Beate Willumsen
Libe Rieber Mohn, direktør i IMDi, skriver at det er en misforståelse at kommuner har tatt imot færre flyktninger enn det de er oppfordret til.

I løpet av den siste uken har det vært flere oppslag om kommuner som har fått færre flyktninger så langt i år, enn de er anmodet om å bosette. IMDI-direktøren beskriver at dette er basert på en misforståelse.

– Antallet flyktninger kommunene er bedt om å bosette gjelder for hele 2022. Det er her muligens misforståelsen ligger,  skriver Rieber Mohn i en pressemelding fra IMDi.

–  Vi baserer oss på prognosen fra beregningsutvalget som tilsier at det vil bli behov for å bosette 35 000 flyktninger. Mange av disse har ennå ikke kommet til landet.

Stor vilje til å bosette ukrainske flyktninger

Samtidig sier hun at det er stor vilje til bosetting hos norske kommuner.

– Vi har bosatt flere de siste fire månedene enn vi har gjort de fire siste årene. Det er historisk kort tid å vente på mottak. Hittil i år er det bosatt 16696 personer, hvorav 14234 personer fra Ukraina.