– Kjøper seg ut av flyktningkrisen

Jørgen Carling er forsker ved PRIO
Foto: prio.org
– Ikke tilfeldig at Paul Collier er Sylvi Listhaugs favoritt, sier migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, Jørgen Carling.

Carling (bildet) etterlyser et mer kritisk blikk rettet mot de nye løsninger på flyktningkrisen fra Oxford-forskerne Paul Collier og Alexander Bett.

Sistnevnte to har bidratt til EUs jobb-eksperiment for syriske flyktninger i Jordan, «Jordan Compact».

– Betts og Collier presenterer modellen sin som en gladnyhet til alles beste, men forslaget innebærer blant annet å sende flyktninger tilbake til nærområdene. Dette er et budskap som faller i god jord både hos EUs ledere og hos norske myndigheter for tiden, sier Carling til Dagavisen.

– Billig modell
– Sylvi Listhaug inviterte nylig Collier til et heldagsseminar der jeg også var tilstede. Det er flott at vi har en statsråd som bruker tid til å høre på forskere, men ikke tilfeldig at Collier er Listhaugs favoritt, sier migrasjonsforskeren.

Oxford-forskerne Collier og Betts argumenterer ut ifra økonomisk teori, der Vesten har et komparativt fortrinn ved å sponse jobber i nærområdene i stedet for å ta imot flyktninger selv, mens fattigere nærområder som Jordan, som kulturelt ligner på Syria, skal gi flyktningene husrom og jobb. Løsningen på flyktningkrisen kan ikke kun handle om økonomi der Europa for «en billig penge» holder flyktningene tilbake i fattige land, sier Carling.

– Betts og Collier tar utgangspunkt at 90 prosent av flyktningene bor i nærområdene, men så foreslår de en modell som kanskje vil køe andelen til 99 prosent, uten at de problematiserer.