Lav integrering gir mer sosial kontroll

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme
Foto: Flickr
Stadig flere unge som blir utsatt for negativ sosial kontroll, kommer i kontakt med hjelpeapparatet. – Manglende integrering hos foreldre som utfører negativ sosial kontroll, er noe som går igjen, sier Hans-Petter Kielland, fagkoordinator for familievoldanalyse i Oslo politidistrikt.
0Shares

Oslo politidistrikt, som er politidistriktet med flest saker knyttet til æresvold i Norge, ifølge Aftenposten.

Sakene de har til felles, er at foreldrene kommer fra kollektivistiske kulturer som setter hjemlandets kultur og tradisjoner først. Barna, og først og fremst jentene, skal være ærbare.

– Vi har hatt foreldre som har bodd i Norge i 20 år der de ikke snakker det norske språket, sier Kielland til avisen.

Forventer økning
I fjor fikk teamet 50 prosent flere henvendelser enn året før: 597 saker til sammen. Fire av ti saker gjaldt unge under 18 år. De fleste av dem gjaldt personer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Afghanistan, Somalia og Syria.

Erfaringsmessig er det i periodene mai og juni flest tar kontakt.

– Vi merker at de unge tar kontakt fordi de er under oppfatning av at giftermål eller forlovelse skal skje i hjemlandet i ferien, sier Kielland.

Han understreker at dette ikke bare dreier seg om familier med opphav fra Midtøsten.

– Vi har også familier med bakgrunn fra andre områder i Asia, deler av Afrika og europeiske områder som Balkan.