Subjekt er felt i PFU for omtale av Begard Reza

ANKLAGER: Danby Choi (t.h), er sjefredaktør i Subjekt, som har publisert flere artikler med beskyldninger rettet mot Begard Reza (t.v.). En av disse førte til domfellelse i PFU.
Foto: Tore Meek (NTB) / Robert Rønning (NRK)
På onsdag ble Subjekt felt i PFU på grunn av en debattartikkel som fremmer anklager mot generalsekretær i Salam, Begard Reza. PFU slo fast at anklagene ga Reza rett til samtidig imøtegåelse og konkluderte med at dette ikke ble gitt.
212Shares

I en tidligere versjon av denne artikkelen var ikke svar fra Begard Reza inkludert.

Onsdag ble kulturavisa Subjekt felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) under en lukket behandling. Subjekt var klaget inn av jussprofessor Mads Andenæs på vegne av generalsekretær i Salam og tidligere medlem i Ytringsfrihetskommisjonen, Begard Reza.

– Subjekt hadde ikke gitt samtidig imøtegåelse til Begard Reza, som var utsatt for sterke faktiske beskyldninger, sier Andenæs til Utrop.

ADVOKAT: Jussprofessor Mads Andenæs klagde Subjekt inn til PFU på vegne av Begard Reza.

PFU opplyser om at klagen gjelder et meningsinnlegg skrevet av Subjekt-spaltist Kjetil Rolness.

I innlegget skrev Rolness at Begard Reza i en upublisert VG-kronikk, anklaget ham for å ha latterliggjort transpersoner i pausen på et av Ytringsfrihetskommisjonens møter. Rolness har tidligere rettet negativ kritikk mot transaktivister, men beskrev Rezas beskyldning som løgn.

Andenæs viser til denne anklagen om løgn, og fremholder at Reza fremstilles som illiberal, irrasjonell og en trussel mot ytringsfriheten i Rolness sitt debattinnlegg.

– En klar presseetisk plikt til å gi slik samtidig imøtegåelse

Subjekt ble felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Punktet lyder slik:

“De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.”

FIKK ANKLAGER UTEN TILSVAR: Begard Reza ble omtalt på en måte som ga hen rett til samtidig imøtegåelse. Dette sier hen at hen ikke fikk.
Foto : Tore Meek / NTB

– Det er en klar presseetisk plikt til å gi slik samtidig imøtegåelse. Altså, Subjekt skulle ikke ha trykket disse sterke faktiske beskyldningene uten å ha gitt Begard Reza rett til samtidig imøtegåelse, som de da hadde måttet trykke sammen med de sterke faktiske beskyldningene, sier Andenæs og legger til:

– Det holder da ikke å trykke opplysningene og gi Begard Reza en rett til tilsvar på et senere tidspunkt.

Andenæs understreker at Subjekts anklager mot Reza var grove.

– Det er leit å lese den tonen som angrepene mot Begard Reza har. Det er en tone som går ifra de groveste anklagene, til det mest hoverende.

– Vi har forsøkt å nå Begard Reza i to år, uten hell

Danby Choi sjefredaktør i Subjekt, skriver i en mail til Utrop at han forsøkte å kontakte Reza.

– Det stemmer ikke at vi ikke har forsøkt å gi Begard Reza samtidig imøtegåelse. Men Begard Reza benekter å ha mottatt et anrop fra oss.

– Sendte Subjekt en tekstmelding som forklarte hva anropet gjaldt?

– Nei.

Choi skriver at Subjekt har forsøkt å få kontakt med Reza både før og etter dette:

– Vi har forsøkt å nå Begard Reza i to år, uten hell.

SJEFREDAKTØR: Danby Choi er sjefredaktør i Subjekt, kulturavisa hvor Rolness anklaget Reza for løgn.
Foto : Robert Rønning/NRK

I 2020, året før Rolness skrev det PFU-felte debattinnlegget, skrev Choi selv en nyhetsartikkel som anklager Reza for å ha kuppet et debattforum på Facebook. Her fremmes flere detaljerte beskyldninger uten tilsvar fra Reza.

Choi hevder at Reza har blokkert hans nummer, og mener at hen dermed hindrer debatt.

— Jeg var nødt til å endre telefonnummer på grunn av trakassering

Reza skriver til Utrop at Choi har forsøkt å kontakte hen på et telefonnummer som ikke har vært i bruk siden 2020.

— Jeg var nødt til å endre telefonnummer på grunn av trakassering.

Videre påpeker Reza at Salam har et kontaktskjema som Choi kunne ha kontaktet hen via. Salam har også SoMe-kanaler hvor de svarer på henvendelser.

— Han sendte en e-post etter artikkelen var publisert hvor han skrev at jeg har en ukes tilsvarsrett.

Reza avviser at det har vært umulig å kontakte hen.

— Jeg har uttalt meg i alt fra VG, Dagsavisen, NRK, Blikk, KK og Utrop.

Reza har forklart sin versjon av konflikten i et debattinnlegg i Utrop med tittelen «Uredelig og usant fra Ytringsfrihetskommisjonen».

– Beklagelig at vi ikke gikk en ekstra mil

– Subjekt beklager. Vi er svært opptatt av å utøve god presseskikk, og det skal ikke skje at vi blir felt i PFU. Derfor er det beklagelig at vi ikke gikk en ekstra mil for å forsikre oss om at vår forespørsel til Begard Reza kom frem, skriver han og legger til at han håper Reza vil svare i fremtiden.

– Vi vil prøve igjen neste gang, og forventer da at hun gjør seg tilgjengelig for oss. Hvis ikke så blir vi nødt til å ta imot en ny PFU-fellelse for å ha forsøkt.

Choi skriver at det vil være relevant for Subjekt å omtale Reza i fremover, da hen er generalsekretær i Salam, en organisasjon som arbeider for inkludering av skeive med muslimsk bakgrunn.

– Det blir spennende å se om hun da kommer til å ta telefoner fra oss fremover. Dersom hun fortsetter å gjøre seg utilgjengelig for oss, kan ikke vi gjøre annet enn å ta imot flere PFU-fellelser for å få gjort jobben vår.

– Sender et svært uheldig signal om at kilder kan gjøre seg utilgjengelige for å unngå kritiske oppslag

– Denne PFU-fellelsen kan sende et uheldig signal om at kilder som gjør seg utilgjengelige, til slutt kan vinne frem i PFU. Det kan ikke vi bry oss for mye om. Da risikerer samfunnet å gå glipp av betimelig kritikk, gjennom profesjonelle kilders metodiske bruk av PFU, skriver Choi.

Subjekt–redaktøren frykter at domfellelsen gir uheldige signaler.

– Hvis dette blir sedvane, sender det et svært uheldig signal om at kilder kan gjøre seg utilgjengelige for å unngå kritiske oppslag.

– PFU holder et høyt faglig nivå

Andenæs understreker at PFU er et profesjonelt og uavhengig organ.

– PFU er et faglig presseetisk organ med representanter, ikke bare for presseprofesjonene, men for allmennheten. Det er ingen tvil om at de holder et høyt faglig nivå, og en høy grad av uavhengighet, sier jussprofessoren til Utrop.

Han klaget også Nettavisen inn til PFU på vegne av Reza.  

Artikkelen som er klaget inn hadde tittelen «VG beklager overfor Rolness », og omhandler bråket rundt Ytringsfrihetskommisjonen forrige sommer.

I denne saken konkluderte PFU med at Nettavisen ikke har brutt god presseskikk, da de ikke anser beskyldningene som er fremmet som sterke nok til å kreve samtidig imøtegåelse.

I sin konklusjon legger PFU også til grunn at den påklagede artikkelen først og fremst var rettet mot VGs håndtering av saken.

Mener Ytringsfrihetskommisjonen ikke tok hets alvorlig

Til grunn for de innklagede artiklene i Nettavisen og Subjekt, lå Begard Rezas anklager om at Kjetil Rolness skal ha snakket nedsettende om transpersoner og transpersoners kjønnsorgan i pausen på et møte med Ytringsfrihetskommisjonen, hvor både Rolness og Reza var medlem.

I en VG-kronikk forklarer Reza sin avgang fra Ytringsfrihetskommisjonen fordi hen ikke opplevde at kommisjonen slo ned på ytringer som «reduserer utsatte gruppers reelle ytringsmuligheter og demokratiske deltakelse». Hen reagerer også på at kommisjonens inkludering av det hen omtaler som “rasister og hatpredikanter”:

“Til ingen nytte har jeg kritisert sekretariatet internt mange ganger og spurt hvorfor de inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige «eksperter» på ytringsfrihet.”, skriver hen.