Hagens hijab-forslag nedstemt

Her på Bystyresalen i Oslo rådhus skal interpellasjonen fra Oslo Aps Nasir Ahmed behandles.
Foto: Jiri Havran
Et samlet bystyre stemte nei til et forslag fra Fremskrittspartiets Carl I. Hagen om innføring av hijabforbud i Osloskolen. – Veldig positivt, mener Oslo Aps Fatima Ali Madar.
0Shares

Onsdag kveld fremmet Fremskrittspartiets Carl I. Hagen et privat forslag om et slikt forbud i bystyret, men fikk bare med seg sine egne partikolleger. Resten av bystyret hadde svært lite til overs for forslaget, og stemte den ned med overveldende flertall.

I sitt forslag for bystyret tok Hagen utgangspunkt i sitt syn om at hijab ikke passer for barn og ikke har noe i skolehverdagen å gjøre. 

– Hijab har ingen plass i skolen, og får vi ikke et forbud mot dette, vil vi kunne oppleve at integreringen av barn og unge blir vanskeligere enn nødvendig, understreket Hagen overfor vartoslo.no etter avstemingen.

Lyktes ikke: Oslo Frps Carl I. Hagen ville ha forbud mot skolehijab. Kun enkelte partikolleger stemte på hans forslag.
Foto : Pressebilder

Tverrpolitisk front
Oslo Aps bystyremedlem, Fatima Ali Madar, sier til utrop.no seg godt fornøyd med resultatet.

– Vi hadde så å si et samlet bystyre bak nedstemmingen av forslaget, alt fra Arbeiderpartiet til Høyre til Venstre, Mijløpartiet De Grønne og Rødt og Venstre.

Hva er hovedgrunnen bak nedstemmingen av forslaget?

– Vi har ikke lovhjemmel til å forby hodeplagg på barne- og ungdomsskoler i Norge. I tillegg er det uakseptabelt å forby et plagg som regnes som er religiøst plagg fordi der er et brudd på religionsfriheten. Vi snakker om jenter opp til 15 år gamle som ønsker å bruke hijab, et forbud kan oppleves for dem som at de frarøves religionsfriheten, som er en viktig verdi for dem.

Uakseptabelt å forby et religiøst hodeplagg i Norge, er tonen fra Oslo Arbeiderpartis Fatima Ali Madar. Hun er positiv til at forslaget fra Hagen ble nedstemt.
Foto : Henrik Kreilisheim

– Finnes andre løsningskanaler
Et av Hagens hovedargumenter var hans bekymring for å “få en kultur hvor barn og unge blir tvunget til å gå med et hodeplagg de selv ikke ønsker å gå med”. Hva tenker du om dette?

– Barn skal uansett ikke måtte oppleve tvang. Samtidig finnes det helt andre løsninger enn å forby hijab. I tilfeller hvor det finnes reell tvang overfor barnet fra foreldre så har vi løsnings- og dialogkanaler, hvor vi kan hjelpe barnet. Vi har lærere, helsesøstre, og i enkelte tilfeller Barnevernet som kan trå til og hjelpe. Vi må ha barnets beste i mente, men også beskytte religionsfriheten.

Hun mener denne kan fra enkelte muslimers side oppleves som truet.

– Et forslag som dette skaper ikke tillit, særlig nå i en tid hvor det er mye motbør mot islam. Vi i Oslo bystyre har stått opp for de positive mangfoldsverdiene ved å stemme ned forslaget.