Nærmere 40 ukrainske flyktninger tatt opp som studenter ved NTNU

NTNU har blitt tildelt 140 studieplasser for ukrainske flyktninger.
NTNU ble tildelt 140 studieplasser for ukrainske flyktninger. Men det ser foreløpig ut til at i underkant av 40 tas opp i høst.
114Shares

NTNU er ikke helt i mål med opptaket ennå.

– Men det ser ut til at vi tar opp rundt 40 flyktninger nå i høst, de aller fleste fra Ukraina, en håndfull fra andre land, sier prorektor Marit Reitan til universitetsavisa.no.

Dette er langt færre enn NTNU har kapasitet til.

– Vi kunne tatt opp 140 heltidsplasser. Det er flere grunner til at det har kommet færre studenter enn beregnet – blant annet at det er kommet færre flyktninger enn man antok, at det ikke er så mange i studiealder, og at noen ikke kvalifiserer til opptak fordi de ikke kan engelsk godt nok.

Faglig kvalifisert

For å kunne studere ved et norsk universitet så må studentene være faglig kvalifisert.

– De må ha fullført videregående skole, og de må ta en engelsktest ved Folkeuniversitetet. Vi har behandlet søknadene raskt, men vi stiller likevel faglige krav.

I tillegg er det blitt individuelt vurdert for eksempel om de har nok kunnskaper i matematikk og fysikk for studier der det stilles spesielle opptakskrav.

Tilsammen skald et komme 1.400 internasjonale studenter til NTNU i høst.

– Studentene vil inngå i det ordinære mottaksprogrammet for internasjonale studenter når de kommer, det er viktig at de blir en del av studentmiljøet. Her bør også instituttene bidra, sier Reitan.