Lanserer oppslagsverk for migranter

– Sosialt arbeid med migranter i vanskelige livssituasjoner er et komplekst fagfelt, sier Line Ruud Vollebæk i RVTS.
Foto: rvtsost.no
«Sosialt arbeid med sårbare migranter – Kunnskap, regelverk og praktiske råd» ble nylig utgitt av Korus Oslo.
1Shares

Ifølge Korus Oslo er oppslagsverket en nyttig håndbok for alle som jobber med sårbare grupper med asylsøkere og flyktninger, irregulære migranter, familiegjenforente, arbeidsmigranter og bostedsløse EU/EØS-migranter.

Forfatter Line Ruud Vollebæk jobber nå i RVTS, og har fått revidere boken mens hun har jobbet her.

– Sosialt arbeid med migranter som befinner seg i vanskelige livssituasjoner er et komplekst og omfattende fagfelt. Regelverket er omfattende, sakene er ofte svært komplekse og brukerne er ofte preget både av å befinne seg i en krysskulturell kontekst, i en migrasjonsprosess og av traumeerfaringer. Dette kan bidra til usikkerhet om hvordan helse- og sosialarbeidere helt konkret kan hjelpe brukerne, sier Line Vollebæk, i et intervju på hjemmesiden til RVTS.