– Svekker hurtigspor for flyktninger

Virkes (tidligere HSH) mentorprogram med unge flekulturelle kvinner begynner å få frem resultater.

31. mai i fjor undertegnet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og ledere for åtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner en samarbeidserklæring om raskere integrering av flyktninger i arbeidslivet.

Bakgrunnen var den store tilstrømmingen av asylsøkere året før og ønsket om en mer arbeidsrettet integreringspolitikk.

I budsjettforliket mellom regjeringen og Venstre/KrF i desember ble bevilgningene til NOKUT imidlertid kuttet med ti millioner i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget. Kuttet ble begrunnet med at tilstrømmingen av flyktninger til Norge var redusert.

Kutt ga kutt
Budsjettkuttet førte til at NOKUT foreløpig har vært nødt til å legge kvalifikasjonsvurderingen for flyktninger på is, forteller Stig Arne Skjerven, som er direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT, overfor velferd.no.

– Vi fikk gode tilbakemeldinger på systemet fra utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere, og vi fikk klarsignal fra Kunnskapsdepartementet. Men kuttet i bevilgningene betyr at vi dessverre ikke har hatt mulighet til å rulle ut denne ordningen som planlagt.

Skuffende
Inger Lise Blyverket, som er direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i arbeidsgiverorganisasjonen Virke er skuffet over kuttene.

– Det blir ikke noe hurtigspor inn i arbeidslivet hvis man ikke får kartlagt flyktningers kompetanse på en god måte. Vi har stått på barrikadene for NOKUTs kvalifikasjonsvurdering, men dette arbeidet er satt veldig langt tilbake etter at det ble kuttet i bevilgningene til NOKUT i budsjettforliket før jul, sier hun til velferd.no