Mener politiet beskytter rasistisk propaganda

SIAN kunngjør at de skal "skjende Koranen på det groveste" i en kommende demonstrasjon på Eidsvolls plass. Dette får Håkon Bjørgo til å reagere.

Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) har fått tillatelse til å demonstrere på Eidsvolls plass 14. og 15. september. De kunngjør på egen nettside at de kommer til å “skjende Koranen på det groveste” fordi politiet har begrenset deres tid til å demonstrere med en time hver av dagene.

Antirasistisk Front Oslo planlegger i den forbindelse å slutte seg til mot-demonstrasjonen som tar avstand fra det de mener er hetsing av muslimer.

–  Antirasistisk Front Oslo er en ikke-voldelig organisasjon og ønsker en fredelig markering. Organisasjonen oppfordrer til ikke-voldelig motstand mot hat og konspirasjonsteorier. Vi ønsker å bygge en partipolitisk- og religiøst uavhengig grasrotbevegelse mot rasisme, sier aktivist Håkon Norby Bjørgo til Utrop.

Han sier videre at når SIAN får tillatelse til å arrangere møter i norske byer og gjennomføringen av disse tilrettelegges med massiv ressursbruk av politiet, er dette beskyttelse av rasistisk propaganda, og verning av ulovlig hetsing av muslimer.

—  Det er et paradoks at lovens lange arm stiller opp for å tilrettelegge for hat-gjerninger som åpenbart bryter med loven.

BRENNER KORANEN: Her brenner SIAN-leder Lars Thorsen et eksemplar av Koranen under en tidligere SIAN-markering.
Foto : Atle Storemyr

— SIANs hetsing av muslimer leder til et brutalisert samfunn

— Flere av SIANs uttalelser strider med Straffelovens §185 om hatefulle ytringer, som sier det er forbudt å offentlig uttrykke grove diskriminerende eller hatefulle ytringer, blant annet på bakgrunn av noens etniske opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

Bjørgo viser til at Ytringsfrihetskommisjonen la tidligere i sommer frem sin rapport, og slår fast at forbudet mot hatefulle ytringer må bestå. Rapporten sier videre at Norge er menneskerettslig forpliktet til å ha et strafferettslig vern mot hatefulle ytringer.

— SIANs hetsing av muslimer leder til et brutalisert samfunn, der muslimer allerede i dag beskriver en virkelighet med begrenset religionsfrihet, og innskrenket frihet til bevegelse i offentlig rom, sier Bjørgo.

FN kritiserer Norge

– Myndighetene må ta på alvor FNs krav om at rasistiske organisasjoner skal forbys, og at SIANS virksomhet er i strid med FNs konvensjon mot rasediskriminering.

FN har også kritisert Norge for manglende forebygging, og er bekymret for at rasistiske og nynazistiske organisasjoner er blitt mer synlige i sosiale medier og gjennom demonstrasjoner, og har formidlet dette i brev til daværende regjering i 2019.

– Når SIAN søker om tillatelse til å hetse muslimer i norske byer må de få avslag, og at politiets tilrettelegging for ulovlig spredning av rasistisk propaganda må opphøre. Han mener myndighetene må ta på alvor FNs krav om at rasistiske organisasjoner skal forbys.

– En krenkelse av islam som religion, er ikke straffbart

I et tidligere Utrop-intervju har Politiadvokat i Oslo Politidistrikt Kai Spurkland uttalt seg om Straffelovens §185 som omhandler at det er straffbart å fremsette hatefulle ytringer mot personer på grunn av noens etniske opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

—  Det som er straffbart er hatefulle ytringer mot personer. Religioner, nasjoner og ideologier har ikke noe vern. Å tenne på koranen vil være en krenkelse av islam som religion, og er derfor ikke straffbart. På samme måte er det ikke straffbart å tenne på et russisk eller amerikansk flagg.

Politiadvokat i Oslo Politidistrikt, Kai Spurkland, sier at hatefulle handlinger rettet mot nasjoner, ideologier og religioner er lov, men at hatefulle ytringer rettet mot mennesker kan være straffbart.
Foto : Politihøgskolen

Politiadvokaten påpekte at koranbrenning i kombinasjon med hatefulle uttalelser derimot kan utgjøre en straffbar handling

Ifølge Spurkland beveger SIAN seg i gråsonen mellom lovlige og ulovlige ytringer.

– De har blitt etterforsket og bragt for retten ved flere anledninger. De har både blitt frifunnet og ved en anledning har de blitt dømt.