Innvandrerungdommer topper utdanningsstatistikken

utdanning, klasseforskjeller, skole
Foto: Wikipedia Commons
Unge med innvandrerforeldre tar høyere utdanning i større grad enn etnisk norske, og kvinner utgjør flertallet, det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSBs rapport viser at norskfødte barn av innvandrerforeldre er den gruppen der flest går rett fra videregående til høyere utdanning. Der flest tar høyere utdanning, og der flest tar lengst høyere utdanning.

– Rapporten fra SSB bygger på statistikk over nordmenns utdanningsløp, det er ikke så mange nye tall, men de bekrefter mange av antagelsene man har hatt, forteller rapportforfatter Alice Steinkellner til NRK.

Flest med bosnisk bakgrunn
87 prosent av jentene og 85 prosent av guttene med bosnisk bakgrunn fullfører videregående opplæring innen fem år. Gjennomsnittet for norske elever er 66 prosent for jenter og 51 prosent for gutter.

Una Pasovic, som nå studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, tror litt av grunnen til at så mange unge med bosnisk bakgrunn fullfører videregående opplæring, og satser på høyere utdanning, har med tilstanden i hjemlandet å gjøre.

– Det kan være den litt bosniske «feelingen», vi har vært flyktninger vi har kommet til Norge. Nå må vi ikke kaste bort de mulighetene vi har fått. Foreldrene våre er nok litt ekstra opptatt av at vi ikke må ta utdanning for gitt, forteller Pasovic til NRK.