Lave asylankomster gir utslag for UDI

 
Foto: Claudio Castello
Første havår kom det 2830 asylsøkere til Norge. Antallet er det laveste på lengre og betyr store bemanningsendringer for Utlendingsdirektoratet (UDI).
0Shares

UDI-direktør Frode Forfang fortalte under fredagens pressemøte at man har måttet ty til nedbygging av mottakkapasitet, noe som har skapt utfordringer for både kommuner og driftsoperatører.

Etterhvert som 2015-sakene er ferdigbehandlede så gir dette store kapasitetsmessige endringer for UDI.

– Vi må tilbake til 90-tallet for å finne lavere ankomster av asylsøkere. Nedbyggingen vi må gjennomføre som resultat av dette gjør oss sårbare for nye svingsninger.

Raskere familiegjenforening
Grunnet krigen i Syria og mange søknader om familiegjenforening har UDI fokusert på å “fjerne flaskehalser” ved ambassadene i nabolandene.

– En utfordring har vært kapasiteten ved ambassadene i Beirut og Ankara. UDI har derfor bidratt med saksbehandlere ved disse ambassadene det siste halvåret.

Forfang legger til at dette har gitt gode resultater.

– Ventetiden for å levere søknad ved ambassaden i Beirut er nå nede i en uke, mot ni måneder på det meste.

Afghanere og pakistanere blant avviste
UDI-direktøren viste til at 31 prosent av asylsøkerne som kom over grensen til Russland, Storskog, fikk avslag eller realitetsbehandling.

– Vi snakker om folk som ikke har noe beskyttelsesgrunnlag i Norge, og som eventuelt også kan reise til et trygt tredjeland, svarte Forfang på plenum på spørsmål fra Utrop om han kunne forklare nærmere om de avviste.

Hvilke nasjoner er det snakk om?

– I fremste grad afghanere, men også pakistanere og bangladeshere. Noen saker ble henlagt som følge av forsvinning eller at man trakk søknaden.