68 prosent i jobb etter Jobbsjansen

Flerkulturell bakgrunn vurderes i økende grad som et pluss viser ny forskning. Foto: Arkiv

Til sammen deltok 1777 personer i 53 jobbsjanseprosjekter i 40 kommuner i 2016. I en ny rapport kan du se funnene fra prosjektene.

Jobbsjansen er en ordning for innvandrere i alderen 18-55 år som ikke har tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering og som ikke er omfattet av andre ordninger. Les mer om ordningen og endringer fra 2017 her.

Det var i alt 143 personer som ble utfaset av Jobbsjansen grunnet forestående endringer i Jobbsjansen f.o.m. 2017. Dersom disse blir regnet med i måloppnåelsesgrunnlaget, var andelen deltagere med overgang til jobb eller utdanning 58 prosent. Måloppnåelsen på 68 prosent er basert på 780 deltagere.

Til sammen 1 777 personer deltok i 53 jobbsjanseprosjekter i 40 kommuner i 2016. I denne rapporten presenterer Ideas2evidence funn fra prosjektene. De ser spesielt på sammenhenger mellom måloppnåelse og kjennetegn ved deltakere og innhold i programmet.

Rapporten er laget på oppdrag fra IMDi