Tester ut nettbasert opplæringstilbud til ukrainske barn og unge

– Interessen fra skolene for å melde på elever til tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk er stor, sier seksjonssjef Marit Lunde i NAFO.
Foto: nafo.oslomet.no
Nyankomne elever fra Ukraina kan nå få delta på et nyopprettet tilbud om nettbasert tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk.
39Shares

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), ved Oslo Met har opprettet tilbudet.

– Interessen fra skolene for å melde på elever er veldig stor. 35 skoler har allerede meldt seg på. Søknadsfrist er 29. september, forteller seksjonssjef Marit Lunde i NAFO til Utdanningsnytt.

Lærerne Lilia Popil Grube og Iryna Bengs, sammen med andre lærere og ansatte i Fleksibel opplæring utarbeider et tilbud til nyankomne elever med ukrainsk som morsmål.

Opplæringen på norsk og ukrainsk foregår gjennom bruk av læringsplattformen Digilær.

– Elever på 5. til 7. trinn og 8. til 10. trinn, samt videregående kan delta. I tillegg er det fem andre kriterier som må være oppfylt. Blant annet forutsetter tilbudet at skolen ikke har klart å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk og elevene må ha vedtak om særskilt språkopplæring, sier Lunde til Utdanningsnytt.

Stor pågang

Stor pågang av søknader kan føre til at ikke alle som oppfyller kriteriene får plass i første omgang.

– Nå skal vi teste ut dette opplegget i 10 uker, så kan det hende at vi vil opprette tilbud til flere elever senere, sier Lunde til Utdanningsnytt.