FN: Australia har ikke beskyttet urfolk nok i møte med klimaendringer

Australia har i for lang tid unnlatt å beskytte urfolksstammene mot klimaendringer, ifølge FN.
Foto: worldislandinfo.com
Australia har i for lang tid unnlatt å iverksette tilstrekkelige tiltak for å beskytte urfolksstammene mot virkningene av klimaendringer, fastslo FN fredag.
1Shares

Australia har i for lang tid unnlatt å iverksette tilstrekkelige tiltak for å beskytte urfolksstammene mot virkningene av klimaendringer, fastslo FN fredag.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) besluttet derfor at australske myndigheter er forpliktet til å gi kompensasjon for skadene som er påført urfolkene.

Avgjørelsen kommer etter at åtte av urfolksstammene på Torresstredet, som ligger mellom Australia og Ny-Guinea, klaget australske myndigheter inn for komiteen. De hevdet at sine liv og sin kultur er truet av stigende havnivå og økt flomfare.

Komiteen påpekte at demninger som ble bygget på øyene på stredet i 2019, kom for sent.

– Frukttrær, hager og kirkegårder har allerede blitt ødelagt av stigende vann, noe som truer innbyggernes levesett. Minoriteters rettigheter, retten til et hjem, til familie og til privatliv er blitt krenket, fastslo FN-komiteen.

(©NTB)