Flere eldre innvandrere vil prege omsorgstjenestene

Flere eldre vil ha innvandrerbakgrunn i de neste tiårene, noe som vil prege omsorgstjenestene.
I dag er det få eldre innvandrere i Norge, men antallet vil øke kraftig framover, noe som vil øke behovet for omsorgstjenester.

Studien Flere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenester viser at antallet eldre innvandrere i Norge vil øke betraktelig framover. Antallet over 80 år vil blant annet firedobles i løpet av de neste 20 årene.

En stor andel av framtidens eldre innvandrere vil ha et relativt lavt utdanningsnivå.

– Utdanningsnivået er sterkt forbundet med helse og dermed med behovet for omsorgstjenester. På den andre siden kan innslaget av uformell omsorg være noe større, siden relativt mange er kommet som familieinnvandrere og fra land hvor familieomsorg er mer vanlig, sier forsker Astri Syse ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Flere innvandrere eldres

At det blir flere eldre innvandrere i Norge framover, har sammenheng med at de som allerede bor i Norge blir eldre.

– I første omgang vil det økte antallet eldre innvandrere merkes i arbeidslivet. Senere, når det blir flere innvandrere i 60- og 70-årene, vil det få konsekvenser også for offentlige utgifter til pensjon, sier Syse.

Tjenestene bør forberede seg på både økningen i antall innvandrere som forventes i den aller eldste aldersgruppen, samt endringene i sammensetningen av gruppen.

– Ettersom innvandrere vil utgjøre en økende andel av Norges eldre, vil også deres behov for offentlige helse- og omsorgstjenester og innsats fra pårørende få betydning for utviklingen av det norske samfunnet framover, særlig for de kommunale omsorgstjenestene.