Norge gir 250 millioner kroner til Pakistan

0Shares

Prosjektet er en del av den store, norske satsing på mødre- og barnehelse under FNs tusenårsmål. Norge planlegger å bidra med 250 millioner kroner over fem år til dette formålet i Pakistan.

– Det er tragisk at den farligste dagen i en kvinnes liv er den dagen hun selv gir liv. Jeg er derfor glad for at Norge og Pakistan kan jobbe sammen for å redde livet til tusener av kvinner og barn, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

I samarbeid med pakistanske myndigheter vil prosjektet bli gjennomført i ti distrikter i Sindh-provinsen sørøst i Pakistan. Distriktene er valgt ut på grunn av stor mødre- og spedbarndødelighet og fordi de mangler helsetilbud for fattige. Målet er å redusere barne- og mødredødeligheten med 40 prosent, blant annet gjennom å bygge ut helsetilbudet og betale kvinner for svangerskapskontroll og fødsel på helsestasjonen.

– Kvinner dør i barsel fordi de ikke har råd eller får lov av familien til å føde på helsestasjoner. I dette prosjektet vil vi jobbe med holdningsskapende arbeid og vi vil betale kvinner for å føde på klinikk. Dette har vi god erfaring med fra andre steder i verden, sier statsministeren.

Dette er et pilotprosjekt, som vil bli gjenstand for grundig evaluering. IT og mobiltelefoner vil bli brukt for registrering av data og måling av resultater. Lykkes prosjektet, skal innsatsen gjennomføres i nasjonal skala. 

– I disse tider med finanskrise er det enda viktigere å hindre at de svakeste rammes hardest, sier Jens Stoltenberg.