Sammen avdekker de «fake news»

 
Foto: flickr.com
I et samarbeid med Facebook og Faktisk.no har Medietilsynet gått inn for å begrense spredningen av "falske nyheter" på nettet. 

I kampanjen, som ble startet tidligere denne høsten i forbindelse med Stortingsvalget, kommer man med ti tips om hvordan man som leser kan avsløre en falsk nyhet.

– At Facebook tar et slikt initiativ i Norge, og i tillegg ønsker å involvere mediemyndigheten og faktasjekkere ser vi veldig positivt på. Vi ønsker å stimulere folk til kritisk tenkning til det man ser, hører og konsumerer av mediebudskap, sier rådgiver Tone Haugan-Hepsø i Medietilsynet til NTB.

En undersøkelse fra Medietilsynet i april i år kunne vise at Facebook er plattformen der flest opplever å se falske nyheter. 

Advarer: – Falske nyheter kan gi mer rasisme, var tonen fra Shoaib Sultan i Antirasistisk senter overfor NRK i et intervju for over et halvår siden.
Foto : Sunniva Lind Høverstad

Ifølge undersøkelsen har 15 prosent av nordmenn en eller flere ganger delt en nyhet som de mistenkte eller visste var usann. Over halvparten av den norske befolkningen ser nyheter de ikke opplever som helt sanne ukentlig eller oftere.

– Folk må bli mer kritiske
Haugan-Hepsø mener dette er høye tall.

– Vi i Medietilsynet jobber nå aktivt for å gi befolkningen gode verktøy for bedre å kunne skille mellom ulike typer medieinnhold, Vi håper med disse ti tipsene at folk kan bli mer kritiske til det de leser og deler. Hver og en av oss har et ansvar for å begrense spredningen av falske nyheter.

Fra før av har Antirasistisk senter advart mot at falske nyheter kan gi grobunn for mer rasisme i befolkningen.

– Slike nyheter kan skape redsel i den vanlige befolkningen, fordi de gir et inntrykk av en virkelighet som ikke stemmer, uttalte Shoaib Sultan seg til NRK i desember 2016.

FAKTA

Falske nyheter

Falske nyheter, fremstillinger som ser ut som nyhetssaker, men der hensikten er å villede. Fremstillingen benytter vanlige journalistiske virkemidler for å fange oppmerksomhet og skape tillit, og kan derfor være svært effektivt som virkemiddel i ulike typer påvirkningsarbeid. Falske nyheter skiller seg fra innholdsmarkedsføring og satire som også benytter seg av journalistiske virkemidler uten å lage nyheter.

Falske nyheter har en lang historie og kan ikke knyttes til noen bestemt ideologi eller teknologi. Samtidig er det slik at økt kunnskap om meningsdannelse og mediebruk samt tilgang til ulike typer informasjonsteknologi  har gjort det enklere å produsere og formidle slike fremstillinger nå enn tidligere.

(Kilde: Store norske leksikon)