– Et brudd på løftene til barn i mottak

– Vi er nødt til å minne regjeringen på at barnekonvensjonen også gjelder på mottak, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.
Foto: Redd Barna
Stønader på mottak på stedet hvil: – Uforsvarlig og et brudd på barns rettigheter, mener Redd Barna.
45Shares

Redd Barna har tidligere uttalt at det haster med å sette opp satsene til barnefamiliene på norske asylmottak. I budsjettet viderefører regjeringen dagens praksis, hvor det er forventet at mennesker i norske mottak skal leve på 50 kroner om dagen. 

– Dette er et hårreisende lavt beløp. Det er skremmende at vi lar mennesker mer eller mindre sulte, og at flyktninger må stå i matkø for å ikke gå til sengs sultne på norske mottak, sier Monica Sydgård.

Fattigdommens belastning

I 2016 satte Solberg-regjeringen den økonomiske støtten på mottak ned som et av flere tiltak for å få flyktninger til å velge andre land enn Norge. Til tross for inflasjon og en kraftig prisvekst på matvarer de siste årene, har Støre-regjeringen beholdt satsene på samme lave nivå 

– Flere bor lenge på mottak og for barna er fattigdommen en stor belastning. Vi er nødt til å minne regjeringen på at barnekonvensjonen også gjelder på mottak, og da særlig barns rett til en tilfredsstillende levestandard.

Kutter i antall kvoteflyktninger

Regjeringen reduserer antall kvoteflyktninger fra 3000 til 2000 og begrunner det med økning i antall asylsøkere på grunn av krigen i Ukraina.

– Det har aldri vært flere barn på flukt i verden i dag. Det er derfor ekstremt skuffende at regjeringen ikke vil ta en større del av ansvaret for å gi beskyttelse til kvoteflyktninger. Antallet kvoteflyktninger burde økes til 5000, ikke kuttes til 2000, sier Sydgård.