Frivillige organisasjoner roser årets Nobelpris

Nobels fredspris går til menneskerettighetsaktivister i Russland, Belarus og Ukraina.
17Shares

Fredag ble det klart at Nobels fredspris går til den russiske organisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Senteret for sivile rettigheter, sammen med den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski (bildet).

Tildelingen skjer ifølge Nobelkomitéen for deres innsats for å beskytte demokrati, menneskerettigheter og retten til å kritisere makt i Russland, Ukraina og Belarus.

– I de svært utfordrende tidene vi lever i nå, er vi glad for at Nobelkomiteen anerkjenner betydningen av sivilsamfunnet. Det er alltid noen som kjemper, som aldri gir opp, som insisterer på våre fundamentale rettigheter, selv i ekstreme situasjoner. De kjemper for oss alle, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– I de svært utfordrende tidene vi lever i nå, er vi glad for at Nobelkomiteen anerkjenner betydningen av sivilsamfunnet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Frivillighet Norge).

 

Viktig tildeling

Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Berit Lindeman, sier dette er en utrolig gledelig pris som Helsingforskomiteen har håpet på i mange år.

– Årets pris er en viktig anerkjennelse av den store betydningen sivilt samfunn, demokrati og menneskerettigheter har for å skape og sikre fred.

– En pris som anerkjenner det sivile samfunns innsats for å fremme menneskerettigheter, demokrati og lovstyre, sier Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité (Foto: nhc.no).
Foto : nhc.no

Fredsprisvinnerne er alle langvarige samarbeidspartnere av Den norske Helsingforskomité.

– Det er en pris som anerkjenner det sivile samfunns innsats for å fremme menneskerettigheter, demokrati og lovstyre. Prisen retter blikket fremover. Den vil styrke demokratiske kjerneverdier, og går imot autoritære ledere i Russland og Belarus som fengsler og undertrykker egen befolkning og angriper naboland. Senter for sivile friheter har spilt en viktig rolle i å bidra til å styrke demokratiet i Ukraina, og arbeider nå for å dokumentere krigsforbrytelser.

FAKTA

Ales Bjaljatski er en forfatter og menneskerettsaktivist fra Belarus.

Han satt fengslet mellom 2011 og 2014, og han ble i 2020 pågrepet og fengslet på nytt etter store demonstrasjoner mot det belarusiske myndigheter. Han sitter fortsatt fengslet.

Menneskerettsorganisasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av aktivister fra tidligere Sovjetunionen som ville sikre at ofre for regimes undertrykkelse aldri ble glemt.

Center for Civil Liberties ble grunnlagt i Kyiv i 2007.

Ette Russlands invasjon av Ukraina har organisasjonen jobbet for å dokumentere russiske krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen i Ukraina.

(Kilde: NTB)