Avdekket maktmisbruk mot asylsøkere

Trandum forvaringssenter får hard kritikk fra Sivilombudsmannen
Foto: Kari Bye
Sivilombudsmannen har avdekket kritikkverdige forhold på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Under et uanmeldt på besøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum i mars i år, avdekket Sivilombudsmannen flere tilfeller av maktmisbruk mot de innsatte, melder NRK.

Sivilombudsmannen skriver at en urovekkende stor andel av dem som blir plassert på sikkerhetscellene på Trandum er utsatte grupper som sliter med psykiske helsetilstand, selvskading eller der det er selvmordsfare.

I sammendraget av rapporten heter det blant annet:

«Internatet la i begrenset grad til rette for aktiviteter for internerte som plasseres i sikkerhetsavdelingen. Når det gjaldt muligheten til å oppholde seg minst én time utendørs hver dag, viste funn at det ikke alltid ble gitt tilbud om dette. Sikkerhetsavdelingens lufteområde bestod av avlukker atskilt med høye vegger og gitter, og området gav få sanseinntrykk».

Setter i gang tiltak
Leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid, sier til NRK at fra utlendingsinternatets side skal se på saken.

– Jeg har registrert at de synes det er urovekkende, og deler ikke det synet. Vi ser at de har kommet med en rekke anbefalinger, og den skal vi sette oss grundig inn i og vurdere. Når det gjelder noen av anbefalingene, så har vi allerede satt i gang tiltak, sier leder for utlendingsinternatet på Trandum, sier Lægreid til NRK.