Russere må vente på å få behandlet asylsøknader

UDI venter på at det utarbeides en ny praksis for behandling av russiske asylsøknader.
Nesten 300 russere har søkt om asyl i Norge etter å ha forlatt Russland. behandlingen av sakene deres er stilt i bero inntil videre, opplyser UDI.

Utlendingsdirektoratet (UDI) venter på at det utarbeides en ny praksis for behandling av russiske asylsøknader, melder TV 2.

Blant dem som venter på svar er militærnektere som har flyktet fra Russland til Norge etter at president Vladimir Putin innførte delvis mobilisering i september for å få flere soldater til krigen mot Ukraina.

– Jeg kan bekrefte at noen har brukt dette som grunnlag, men jeg kan ikke si hvor mange det gjelder. Og så er det også andre grunnlag for å søke asyl i Norge, opplyser Wenche Fone, som er direktør for beskyttelse i UDI.

Hun sier ingen av sakene er behandlet ennå. Dermed er det ingen som har fått opphold, men det er heller ingen som har fått avlssag.

Russerne blir registrert som asylsøkere når de kommer og plassert på mottak. Der må de vente på ubestemt tid før søknaden blir behandlet. Ifølge Fone er det umulig å si når saksbehandlingen kan begynne. Hun sier det er avhengig av forholdene i Russland og Ukraina.

– Det kommer an på hva Putin gjør.

UDI venter på andre EU-land, og vil koordinere behandlingen av russiske asylsøkere gjennom samarbeid i EUs asylbyrå, sier hun.