– Unge biter mindre på fryktretorikk

Ut mot fremmedfrykt: Respondentene i Fagforbundets ungdomsbarometer mente det å kjempe mot rasisme og fremmedfrykt var deres viktgste kampsak (NB! Personene avbildet har ingen tilknytning til saken)
Kampen mot rasisme og fremmedfrykt er enkeltsaken som opptar ungdommene mest, viser Fagforbundets ungdomsbarometer. Antirasistisk Senter mener unge i Norge biter mindre på fryktretorikk og er generelt mer åpne.

Ifølge statistikken svarer 71 prosent av ungdommene at de i “stor grad” er enige i at de er opptatt av å bekjempe rasisme og fremmedfrykt, skriver Dagbladet.

“Viktigst for dem var å bekjempe rasisme og fremmedfrykt – over 70 prosent mente dette i stor grad. Kvinner mente at dette var viktigere enn menn (henholdsvis 78 og 65 prosent), mens det ikke var forskjeller blant unge med ulikt utdanningsnivå eller studieretning. Tilsvarende ligger det å begrense innvandringen til Norge nederst på lista, 13 prosent mente at dette i stor grad var viktig”, går det frem i tallene.

Foto: Arkiv.
Foto : Fagforbundet

– Jeg synes det er veldig positivt, og det viser noe om ungdommers verdigrunnlag og holdninger til samfunnet. Det er mulig at det er en generasjonssak, og det er kanskje også et lite spark i leggen til Sylvi Listhaug, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Uenig
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier seg uenig i dette. Hun mener spørreundersøkelsen har en slagside, ved at det framstilles som en motsetning mellom å bekjempe rasisme og det å være positiv til å begrense innvandring.

– Spørreundersøkelsen setter likhetstegn mellom det å være kritisk til høy innvandring og det å være rasist. Den tiden er vi heldigvis forbi, og en rekke undersøkelser har vist at folk flest ønsker streng kontroll med innvandringen til Norge, for de har sett hvilke konsekvenser det kan få om den kommer utenfor kontroll, skriver Listhaug i en e-post til Dagbladet, etter å ha lest rapporten.

– Unge er mer åpne
Leder i Antirasistisk senter (ARS), Rune Berglund Steen, sier til utrop.no at resultatet må forstås “todelt”.

 
Foto : Pressebilde Antirasistisk Senter

– Jeg forstår selvsagt ikke dette som at de yngre generasjonene nær sagt ønsker fri innvandring. Derimot ser jeg det som et sunt tegn på at ungdom generelt ikke er på langt nær så engstelige som en del innen de eldre generasjonene er. Det er et inntrykk man ofte får ellers også, nemlig at mange av dem som framstår som mest skeptiske til innvandring i den offentlige debatten, er på min alder og eldre.

Steen tror dette handler mye om at mange unge har vokst opp i et mer sammensatt Norge.

– Et Norge hvor det ikke er så viktig om “Sahra” har hatt slekta si her i generasjoner, eller om foreldrene hennes kom til Norge en gang på 70-tallet. Hun er uansett en medelev, en venninne, etter hvert en kollega, en naturlig del av livet i landet.

Negativ diskurs påvirker
Han ser også på tallene som en tydelig meningsytring mot det han og ARS ser på som den siste tids utvikling.

– Vi har i de siste ti årene hatt en periode hvor offentlig debatt har vært ganske sterkt preget av en negativ diskurs rundt innvandrere og flyktninger generelt, og muslimer spesielt. At de yngre generasjonene som i stor grad har vokst opp i dette beske klimaet, er så opptatt av kampen mot rasisme og fordommer, kan ses som en naturlig og viktig motreaksjon.

Har ikke Listhaug samtidig litt rett når hun sier undersøkelsen “har slagside”?

Jeg ser ingenting ved undersøkelsen som sier at det er rasistisk å ønske en streng innvandringspolitikk, slik hun påstår. Det blir bare en lettvint feillesning for ikke å forholde seg saklig til en undersøkelse som kan love dårlig for FrPs framtidige velgerbase. Hva som er klart, er imidlertid at de yngre generasjonene i liten grad deler Listhaugs agenda. Den fryktretorikken hun dessverre bedriver, har ikke vist seg så effektiv mot denne målgruppen.