Hver femte kommune bryter opplæringskrav

Forskningsstiftelsen Fafos nyeste rapport om flyktningopplæringen i norsk viser store sprik fra kommune til kommune.
Foto: Wikimedia Commons
Norskopplæringen for flyktninger "er svært ulik" fra kommune til kommune, viser en fersk forskningsrapport fra Fafo.
0Shares

Elleve år etter at kravene om heldagsprogram for flyktninger ble vedtatt, har flere kommuner fortsatt ikke fulgt opp, skriver Aftenposten

En gruppe Fafo-forskere, Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Erika Braanen Sterri, har evaluert hvordan norske kommuner oppfyller Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

I den over 300 sider tykke rapporten går det frem at kommunene viser stor variasjon i hvordan de løser de lovpålagte oppgavene, og at det også er store forskjeller i hvilken grad de lykkes.

Ikke alle tilbyr heldagstilbud
Variasjonen er stor, viser rapporten. Mens Hammerfest i nord får 80 prosent av deltakerne ut i jobb eller utdanning etterpå, er tallet i Sarpsborg i sør bare litt over 40 prosent.

Over 20 prosent av kommunene tilfredsstiller ikke kravet om å tilby heldagstilbud til deltakerne, og over 15 prosent møter ikke kravet om at introduksjonsprogrammet skal være helårlig.

Integreringsminister Sylvi Listhaug har sagt til forskning.no at hun vurdere om staten skal gripe inn i større grad, fremfor å overlate ansvaret til hver enkelt kommune.