Undersøk deg!

Bildetekst: Legen bruker en liten børste for å hente celler fra livmorhalsen. Undersøkelsen tar bare noen få minutter.
Er du redd for å få kreft?  I Norge finnes etablerte, offentlige screeningprogrammer  - masseundersøkelser – for å finne ut om du har  brystkreft eller  livmorhalskreft.  Nå planlegger myndighetene også et program som skal avdekke tarmkreft.
0Shares
Latest posts by Eva Holte, Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN (see all)

Brystkreft

I Norge får kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til undersøkelse av brystene hvert andre år. Alle i denne aldersgruppen som oppholder seg i Norge får tilbudet. På invitasjonen står tid og sted for oppmøte.  Undersøkelsen går ut på at helsepersonell tar et mammografibilde av brystene. Mammografi er en form for røntgen. Kvinnene betaler en egenandel på rundt 200 kroner for undersøkelsen.

Undersøkelsen er frivillig, og tar sikte på å avdekke brystkreft i et tidlig stadium. Når brystkreft oppdages tidlig, er sjansene for å bli frisk større. Behandlingen kan også være mindre omfattende enn om man har hatt brystkreft lenge.   

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge.

Livmorhalskreft

Hvert tredje år får kvinner mellom 25 og 69 år påminnelse om å ta prøve fra livmorhalsen. Målet er å avdekke celleforandringer, forstadier til livmorhalskreft, eller livmorhalskreft i et tidlig stadium.

Kvinnen må selv bestille time hos sin fastlege for å ta prøven, men noen får også henvisning videre til gynekolog. Egenandelen vil variere etter hvor man velger å ta prøven.

Legen bruker en liten børste for å hente celler fra livmorhalsen.  Hele undersøkelsen tar noen få minutter.

Les mer om Livmorhalsprogrammet her: https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/

Tarmkreftscreening

Et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft er under planlegging.  Foreløpig finnes screeningen mot tarmkreft som et prøveprosjekt ved sykehusene i Moss og Bærum.

To forskjellige former for screening har vært prøvd ut:

  1.  Avføringsprøve, som deltakeren tar selv hjemme og sender inn. Prøven blir analysert for å finne usynlig blod.
  2. En undersøkelse med tarmkikkert på sykehuset.

Etter planen skal screening mot tarmkreft bli et tilbud for kvinner og menn over hele landet i løpet av de nærmeste årene.  Trolig blir man invitert det året man fyller 55 år. Alle planer er ikke klare for dette programmet ennå.

De fleste er friske

Prinsippet bak screening mot kreft, er at mange symptomfrie og antatt friske personer må undersøkes for å finne noen få syke. For at et screeningprogram skal fungere, må det være mulig å oppdage forstadier eller tidlige stadier av sykdommen.  Det må også  finnes en effektiv behandling som stanser utviklingen av sykdommen.

Følg med selv!

 Ingen screeningmetode klarer å fange opp absolutt alle forstadier eller krefttilfeller. Derfor er det viktig å kontakte fastlegen om du oppdager forandringer på kroppen – som for eksempel kuler, smerter, unormal utflod eller blødninger.  Dette gjelder også for deg som ikke er screeningalder.

Les mer om undersøkelsen her

Kilde:  Kreftregisteret