Flere flytter til Søndre Nordstrand

 
Foto: Sarah Zahid
Ferske tall fra Oslo kommune viser en etnisk delt Oslo, men rimelige boligpriser og et bedre rykte har gjort at bydelen Søndre Nordstrand lokker til seg stadig flere etnisk norske småbarnsfamilier.
0Shares
Latest posts by Sarah Zahid, journaliststudent ved Høyskolen i Kristiania (see all)

I august viste Aftenposten en oversikt over nettoflyttingen i Oslo de siste åtte årene. Tallene var fra Oslo kommune og viste at etnisk nordmenn og ikke-vestlige flytter fra hverandre.

Mange frykter økt segregering. Søndre Nordstrand er den bydelen i Oslo med størst minoritetsbefolkning i forhold til innbyggertallet. Til tross for at en del etniske nordmenn flytter ut er det fremdeles mange av dem som velger å bli boende samtidig som flere flytter inn.

– Barna er fargeblinde
Søndre Nordstrand er en bydel preget av store variasjoner i infrastruktur. Mangfoldet av boliger er veldig tydelig rundt Bjørndal Idrettspark. Her finnes det både blokker, rekkehus og frittliggende småhus. Det fører til at det er beboere med mer eller mindre ulik sosial bakgrunn. Familien Klungland er en etnisk norsk småbarnsfamilie som bor i nærområdet.

Paret Katrine og Endre Klungland forteller at de trives godt i den flerkulturelle bydelen.

– Sønnen vår går på Seterbråten skole hvor litt mer enn halvparten av barna har
minoritetsbakgrunn. Det er sunt for mine egne barn å lære og se mer av andre kulturer. De er fargeblinde. Sønnen min sier han vil ha Halal-pizza til middag. Vi spiser kebab og verdsetter mangfoldet. For oss har det aldri vært et problem, forteller Katrine Klungland.

Behov for nærskoleprinsipp
Katrine mener at fritt skolevalg kan være med på å forsterke forskjellene.

– Mange ambisiøse ungdommer i Søndre Nordstrand unngår å gå på Bjørnholt skole på grunn av rykte, og begynner heller på statusskoler slik som Katta og Elvebakken. På denne måten taper skolene i nærområdet dyktige elever.

Endre Klungland mener staten bør satse mer på utbygging av kommunale boliger i andre
bydeler enn Søndre Nordstrand.

– Det kan være med på å utjevne forskjellene, sier han.

Rett ved Bjørndal Idrettspark, på Bjørnåsen har det blitt bygget 20 nye rekkehus. Flere etnisk norske småfamilier har flyttet inn i disse familieboligene.

Boligprisøkning i Søndre Nordstrand
Boligprisene i bydelen har økt med ca. 25 % de to siste årene. Det er høyest av alle bydelene i Oslo. Prisene har riktignok sunket de to siste månedene, men det har vært en vesentlig økning siden September i fjor.

Daglig leder i Privatmegleren Panorama, Soliman Sarwar mener de fleste drabantbyer har hatt et ryke som har endret seg, særlig når det gjelder Holmlia. Flere har blitt optimistiske til det kulturelle mangfoldet med årene. Han ser at det stadig er flere etnisk norske småbarnsfamilier som kjøper boliger i Søndre Nordstrand.

– Det har med rykte og økonomi å gjøre. Når nye beboere opplever området som trivelig vil de videreformidle det til sine venner slik at de også flytter hit. Det blir en slags dominoeffekt. En annen forklaring er at det er billigere og mer familievennlig å bo her, sier Sarwar.

– Ingen drastisk endring
Boligekspert Are Oust advarer mot å trekke for vidtgående konklusjoner av tallmateriale som strekker seg over for kort tid. Han kommenterer en tiårsperiode (2007-2017) av boligpriser;

– I denne perioden har boligprisene i Søndre Nordstrand steget mindre enn i resten av Oslo. Jeg mener eiendomsmeglere har en tendens til å overdrive disse tallene. Det er vanlig med litt nedgang og stigning så det har neppe vært noen voldsomme trender.
Det betyr altså ikke at Søndre Nordstrand plutselig har blitt veldig populært.

Oust mener noen måneders statistikk er for kort periode til at vi kan fastslå noe som helst. Det kan være tilfeldigheter i statistikken. Han mener vi må vente i minst sju til ni år før vi kan slå fast at det er en drastisk boligprisøkning eller noen form for supertrend.

– Det er vanlig at slike utviklinger blir reversert. Vi kan ikke overtolke noe som er så lite i statistikken. Det gir ikke statistikken grunnlag for, forklarer Oust.

Informasjonssjef i OBOS, Åge Pettersen sier at det ikke har blitt bygget så veldig mange flere boliger i Søndre Nordstrand. Derfor kan det ikke være så veldig mange flere som flytter dit.

– Alle områder i Oslo har økt i pris det siste året. Da er det også naturlig at Søndre Nordstrand har økte priser, sier Pettersen.