Uenighet i UDIs asylvurderinger

En ny, stor undersøkelse om innvandrerbefolkningens mediebruk og samfunnsdeltakelse, avslører at innvandrere i Norge stoler mer på myndighetene enn befolkningen som helhet.
Listhaug legger all sin tillit bak UDIs vurderinger om beskyttelsesbehovet for afghanske asylsøkere, mens leder for Afghanistanutvalget, Bjørn Thore Godal, mener det er store uklarheter i UDIs konklusjoner.
0Shares

I et innlegg på Stortinget torsdag, advarte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mot at Stortinget slutter seg til forslaget om stans i alle returer til Afghanistan. .

– Jeg frykter at vedtaket åpner for økt asyltilstrømning til Norge, etter en periode med rekordlave ankomster,  sa Listhaug til Stortingspresidenten i går.

STØTTER UDI: Sylvi Listhaug mener at ekspertutvalget i UDI er de som burde ta avgjørelsene om beskyttelsesbehovet til afghanske asylsøkere, og fraråder andre politiske partier å blande seg inn i denne prosessen. FOTO: CLAUDIO CASTELLO.
Foto : Claudio Castello

Innlegget var et svar på et Stortingsforslag fra SV, Rødt og MDG om midlertidig stans i returer til Afghanistan. Debatten på Stortinget kom i sammenheng med at AP, Krf, Venstre, Sv og Sp har bedt Utenriksminister Ine Eriksen Søreide komme med en redegjørelse for sikkerhetsituasjonen i Afghanistan. Listhaug mener UDI gjør en god jobb, og fraråder andre politiske partier å påta seg ansvaret å vurdere  sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Ikke sammenheng med UDIs beslutninger
Norge har vært blandt dem som returner flest asylsøkere til Afghanistan, og UDI har møtt hard kritikk. En av UDIs kritikere,  leder i Afghanistanutvalget, Bjørn Tore Godal, skrev på tirsdag en kronikk i i Dagsavisen hvor han setter spørsmålstegn ved UDIs sikkerhetsvurdering i hovedstaden Kabul.

– I 2016 er det om lag 1800 døde og sårede sivile i Kabulprovinsen. Over 1000 døde og sårede i 1. halvår tyder på en klar forverring, skriver han i Dagsavisen.

KRITISK: Leder for Afghanistanutvalget, Bjørn Tore Godal, mener det ikke er mye sammenheng mellom UDIs vurderinger og Landinfo sin rapport om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

 I sin kronikk skriver Godal at det ikke er sammenheng mellom UDIs konklusjoner og Landinfos  informasjon. UDI har siden 2015 henvist mange afghanske asylsøkere tilbake til Kabul, til tross for at det har blitt provinsen med flest angrep.

– Det er farlig i Kabul, men det er ikke så utrygt som i provinsene Helmand og Nangarhar, er fortsatt UDIs syn. Det er uklart hvilke faktiske kriterier UDI legger til grunn for denne konklusjonen. Som UDIs eget organ Landinfo nylig skriver:

“Blant landets provinser har Kabul det høyeste antallet sivile drepte og skadde, og nasjonalt står provinsen for 20 prosent av alle registrerte ofre for konfliktrelatert vold. Angrepsfrekvensen i Kabul by er uregelmessig og uforutsigbar”.

Stiller seg bak UDIs vurderinger
Selv velger innvandrings- og integreringsministeren å støtte opp om UDIs vurderinger.

– Jeg har full tillit til utlendingsforvaltningens arbeid. De er våre eksperter i å innhente asylrelevant informasjon fra alle aktuelle kilder og å avgjøre asylsaker etter nasjonal og internasjonal rett. Jeg kan ikke se hvordan man skal sette sammen et ekspertutvalg som vil være bedre i stand til å foreta disse komplekse vurderingene.