Pass på tennene dine

Som hoveregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, mens det finnes flere unntak
Tekst: Inga Ragnhild Holst, Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN
Latest posts by Tekst: Inga Ragnhild Holst, Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN (see all)

Pasientene til tannlege Abdulla Ali i Oslo kommer fra hele verden. Mange av pasientene hans har dårlig tannhelse.

En av pasientene skal for eksempel trekke flere tenner, bore i andre og har tannkjøttsykdommen periodontitt, som får tennene til å løsne. Pasienten må tilbringe flere timer i tannlegestolen den neste tiden. Alis observasjoner er i overenstemmelse med flere skandinaviske studier som viser at innvandrerbefolkningen i snitt her dårligere tannhelse enn majoritetsbefolkningen. De har både flere hull og oftere tannkjøttsykdom. Det er flere årsaker til det.

– Kommer man fra et land der det står bevæpnede mennesker utenfor huset ditt, er ikke tenner viktig for deg, sier Ali. 

– I tillegg kan kvaliteten på allerede utført tannbehandling være dårligere og da har man større risiko for problemer senere, sier Ali.

Kunnskap
Det går ikke an å si noe entydig om hvilke innvandrergrupper som er mest utsatt for karies og tannkjøttsykdom.

– Enkelte innvandrergrupper er mer utsatt for karies enn andre. Grunnen til det er at ulike kulturer har ulike levesett. Det er summen av risikofaktorer med tanke på karies som bestemmer hvor utsatt den enkelte gruppe er, sier førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie ved Seksjon for pedodonti ved Universitetet i Bergen.

Dårlig tannhelse kan skyldes mangel på kunnskap om tannhelse.

– Noen vet kanskje ikke hva tanntråd er. Selv ikke jeg visste hva det var da jeg kom fra Irak til Sverige og begynte å studere til å bli tannlege i 1985, forteller Ali.  

– Jeg har også pasienter som har vondt i en tann som de vil trekke og kjøpe nye når de skal ut på reise. Men erstatninger vil aldri bli like gode som dine egne tenner.

Noen kan også ha et kosthold med mye sukker og drikke te gjennom hele dagen. Det bør man unngå, sier tannlegen. Man bør spise regelmessig. Det gjelder også for barn.

– Noen gir barna brus og saft fordi det roer dem ned. Men sukker, tid og bakterier forårsaker karies.

Viktig å forebygge
God tannhelse begynner i barndommen. Man bør pusse fra første tann kommer opp i gommen. Med fluortannkrem.

– Å ikke bruke fluortannkrem er ødeleggende for tannhelsen, sier tannlegen. – Du kan kjøpe den billigste tannkremen i butikken, så lenger det står fluor på den. Noen tror at fluor er farlig, men det er det ikke.

Dårlig tannstell i barndommen kan gi konsekvenser for resten av livet.

– Dersom barnas melketenner har karies, er det større risiko for at de nye tennene blir dårligere. God tannhelse i melketannsettet, øker sjansene for senere sunt permanent tannsett, sier Skeie.

Og tennene må altså pusses to ganger om dagen.

– Karies og tannkjøttsykdom skyldes bakterier. Hvis du holder tennene rene, unngår du dette. Du må huske på at tennene har flere flater. Du må bruke tanntråd. Det finnes også små tannbørster som du bruker mellom tennene.

Søk informasjon
Også myndighetene kan bli flinkere til å gi informasjon og forebygge. I bydelen Rosengård ved Malmø i Sverige har man sett at tett oppfølging av risikoutsatte grupper har bedret tannhelsen.

804 barn deltok da i et forsøk der man over flere år inviterte foreldre og barn til treff der man fortalte om hva konsekvensen av småspising og sukkerholdig drikke er. Familiene fikk også lære om hvor lett det egentlig er å forebygge karies og barna ble undersøkt regelmessig fra de var to år. Dette hadde god effekt, kommer det fram av den svenske Tandläkertidningen.

– Det er viktig at man regelmessig gir god informasjon om tannhelse. For de nyankomne er det særlig viktig, sier Ali.

– God tannhelse gir bedre livskvalitet og er også gunstig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Dette er karies
Karies omtales også som tannråte. Karies er hull i tennene som kan gi smerter og noen ganger infeksjoner. Hull i tennene oppstår når bakterier i munnen bruker sukker fra maten til å lage syre. Syren tærer på tennene. God tannhelse kan forhindre at det oppstår karies hos barnet ditt.

Kilde: Norsk helseinformatikk

Kostholdsråd for sterke, fine tenner

* Å spise sunne måltider til faste tider er godt for kropp og tenner.
* Drikk vann når du er tørst og om natten.
* Puss tennene to ganger om dagen med fluortannkrem og bruk tanntråd.
* Tobakksrøyking gir økt risiko for tannkjøttsykdommen periodontitt.
* Gå regelmessig til tannlegen eller til tannpleier.

(Kilde: Tannhelse og folkehelse for innvandrere/Norsk tannvern)

Gode råd for å unngå tannråte hos barn

* Barna trenger vanligvis ikke mat om natten fra de er cirka seks måneder.
* Når barnet har blitt ett år, bør du ikke amme mer enn to ganger om natten.
* Etter at du har pusset tennene til barnet om kvelden, kan det få vann å drikke.
* Det er viktig å pusse regelmessig fra første tann. Barnas tenner bør pusses to ganger daglig med fluortannkrem. Bruk tanntråd.
* Barn klarer ikke å pusse tennene alene før de er mellom 10 og 11 år gamle og må ha hjelp til dette fram til de klarer det selv.
* Barn blir innkalt til tannlegen når de er tre år. Før den tid er det viktig at tennene pusses og at det ikke gis for mye sukker. Dersom du er i tvil, kan barnet undersøkes før de er tre år. 

(Kilde: Tannhelse og folkehelse for innvandrere/Norsk tannvern)

Tannkrem og fluor

* Fluor styrker tannemaljen.
* Barn bør bruke fluortannkrem fra første stund.
* Barn kan bruke fluortabletter i tillegg til tannkrem.

(Kilde: Tannhelse og folkehelse for innvandrere/Norsk tannvern)

Dette har flyktninger og asylsøkere rett til

* Fylkeskommunen skal sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, også flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere i statlige mottak.

* Flyktninger og asylsøkere i alderen 0-20 år har som andre barn og unge rett til innkalling og undersøkelse fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Til det året man fyller 18 år er all tannbehandling med unntak av tannregulering gratis hvis den utføres av offentlig tannlege eller privatpraktiserende tannlege som har avtale med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

* I de første fire ukene etter ankomst til landet prioriteres tilbud om akutthjelp, som smertebehandling og infeksjoner.

* Du kan søke støtte om dekning av tilleggsbehandling hvis du bor i asylmottak. Du må få godkjent søknaden før du starter behandling.

* Tortur- og overgrepsofre kan få dekket tannlegebehandling.

(Kilde: Helsedirektoratet) 

Tannbehandling for barn og unge

* All tannbehandling bortsett fra tannregulering er gratis. Den offentlige tannklinikken kaller inn barn til jevnlig kontroll, første gang ved tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før fylte tre år, kan du spørre helsesøster eller kontakte tannklinikken.

* Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, kan du få rett til billigere tannbehandling. Går du til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du bare 25 prosent av utgiftene, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene.
Kilde: Helsenorge.no

Tannbehandling for voksne

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes flere unntak. Disse tilstandene gir rett til stønad:

1. Sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen).
2. Leppe-kjeve-ganespalte.
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling).
6. Periodontitt (tannkjøttsykdom).
7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander).
8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi).
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader).
10. Hyposalivasjon (munntørrhet).
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud).
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade.
13. Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade.
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse).
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese).

(Kilde: helsenorge.no)

Dårlig økonomi?

Dersom du har dårlig økonomi, kan du få hjelp av NAV til å dekke utgifter til behandling som gjør deg smertefri og har et tannsett som fungerer. Du må ta kontakt med NAV før behandlingen starter. Du må dokumentere at du ikke har midler til selv betale nødvendig behandling.