Talte ut mot ufrihet

Stor interesse for å snakke ut om og mot sosial kontroll i Drammen.
Foto: www.buskerud.innvandrerrad.no
– Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av de unges frihet er alvorlige brudd på norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.

Slik konkluderte Buskerud innvandrerråds konferanse i Drammen om tvangsekteskap og sosial kontroll, avholdt tidligere denne måneden.

Under mottoet La oss snakke om det, samlet konferanen nesten 100 deltakere, og var et samarbeid mellom IMDi (Integrerings- og mangfolds direktoratet), Buskerud fylkeskommune og Innvandrernes landsorganisasjon (INLO), samt andre lokale organisasjoner og ressurspersoner.

Farahnaz Bahrami, fra Norges Ambassade i Tyrkia, Farrah Ghazanfar fra Norges Ambassade i Kenya, samt fylkesvaraordfører i Buskerud, 

Flere av deltakerne under seminaret her fotografert.
Foto : www.buskerud.innvandrerrad.no
Olav Skinnes, var tilstede.

 

Snakk om ekstrem kontroll
Under sin åpningstale var leder av Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkhani, soleklar i at ekstrem sosial kontroll må snakkes om, belyses og motvirkes.

– Frihet til å elske den du vil, til å bestemme over egen kropp og frihet til å ta selvstendige valg, er sentrale verdier i vårt samfunn. Vi er en organisasjon som jobber hele tiden for å skape møte plasser. Vårt fokus har vært brobygging og integreringsarbeid til å skape et godt samfunn for alle. Vi tror på et vi samfunn.

Frihet til selvstendige valg er en viktig verdi i det norske samfunnet, var tonen fra leder av Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkhani.
Foto : www.buskerud.innvandrerrad.no

Kan få politisk backing
Gharakhani og de andre som talte under konferanse kan også få backing fra politikere. Blant annet vil Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler skjerpe loven mot tvangsekteskap. 

Bøhler vil at den aktuelle paragrafen også skal omfatte «arrangert ekteskap med utilbørlig press», ifølge Klassekampen.

– Altfor mange arrangerte ekteskap er i realiteten tvangsekteskap. Det er blitt en aksept for at tvangsekteskap er galt, men arrangerte ekteskap er greit. Men også de arrangerte ekteskapene inngås under stor grad av press, mener Bøhler overfor Klassekampen.