Utvalg vil ha flere flerkulturelle på folkehøgskole

Utvalg foreslår å sette ned prisen på folkehøgskolen, slik at unge med innvandrerbakgrunn kan lettere komme inn. Forslaget får støtte fra utdanningsministeren.
Foto: Claudio Castello
Folkehøgskole er for dyrt for mange. Et utvalg foreslår derfor makspris for elevbetaling og mindre reising for å gjøre tilbudet tilgjengelig for flere.
7Shares

I Norge finnes det 85 folkehøgskoler i Norge, og på dem gikk det om lag 7.500 elever i 2021. Kun tre prosent av elevene hadde innvandrerbakgrunn.

Økonomi er en av de viktigste barrierene for mer mangfold blant elevene som går på folkehøyskole, ifølge utvalget.

Utvalget foreslår derfor at det settes en makspris for elevbetaling tilsvarende 1,2 ganger Lånekassens satser for lån og stipend for folkehøgskoleår.

– Unge med innvandrerbakgrunn og unge med foreldre med lav inntekt og lav utdannelse er underrepresentert på folkehøyskolene i dag. Vi må sørge for å fjerne de barrierene som hindrer disse i å delta, slik at folkehøyskolene blir et reelt tilbud for flere, sier utvalgsleder Rode Margrete Hegstad i en pressemelding, ifølge NTB.

Skole for alle

Utvalget forslag får gode skussmål fra utdanningsminister Tonje Brenna.

– Norge skal være et land med små forskjeller, høy tillit og muligheter for alle. Da trenger vi en sterk fellesskole der alle møtes, uavhengig av bakgrunn, religion, økonomi og interesser. Dette må være målet for folkehøgskolene våre også, sier hun til regjeringen.no.

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, er fornøyd med utvalgets arbeid.

Folkehøgskole er for alle. Vi er også opptatt av å øke mangfoldet på skolene våre, sier Tingelstad Wøien til NTB.

Folkehøgskolenes linjer har ulik kostnad, men vi har et mål om at alle skolene skal ha linjetilbud som passer for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn, legger hun til.