Utlendinger sitter lenger i fengsel enn nordmenn

De utenlandske statsborgerne sitter 29 dager lenger i varetekt enn nordmennene, og forskjellen er særlig stor når det gjelder de som er siktet for narkotikakriminalitet: hele 137 dager.

Tall fra SSB viser at alder, statsborgerskap og typer av lovbrudd en person er siktet for har mest å si for lengden av varetektsoppholdet.

Noe av forskjellen i varetektstid mellom nordmenn og utenlandske statsborgere kan forklares ved at politiet og domstolene ser det som mer sannsynlig at siktede utenlandske statsborgere kan forlate landet for å slippe straff. Denne forklaringen på hvorfor utenlandske statsborgere blir holdt lenger i varetekt utelukker ikke andre mulige forklaringer på disse forskjellene, ifølge SSB.