Asylregister i bruk

Enorme databaser vil fra nå av inneholde fingeravtrykkene til alle asylsøkere over 14 år som kommer til Schengen.

Dette skal gjøres for å hindre at de søker asyl i mer enn ett EU-land.

Systemet EURODAC blir betraktet som et gjennombrudd i asylpolitikken fordi så mange skjuler sin virkelige bakgrunn.

EU får opp til 400.000 asylsøknader i året, og EU-kommisjonen sier at mellom 10 og 20 prosent av disse har søkt om asyl i mer enn ett medlemsland.

Storbritannia, Tyskland og Belgia tar allerede fingeravtrykk av asylsøkere.

Informasjonen skal ifølge EU ikke brukes til politi-, sikkerhets- eller antiterrorformål.

Ifølge TV2 legger EU stor vekt på personvernet og blant annet er det bare nye asylsøkere som kan legges inn i databasen og disse skal slettes etter 10 år.

Det er at ingen personlige detaljer, heller ikke navn legges inn basen. Derfor er det fingeravtrykket som identifiserer hver enkelt sak.